Shoda o dalším fungování CIIRC při ČVUT byla dosažena

„Nebylo to jednoduché, ale doufám, že dnešní dohoda o dalším fungování Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém CIIRC, kterou se nám podařilo dosáhnout, odstraní osobní animozity a stabilizuje situaci u tohoto významného mezinárodního vědecko-výzkumného projektu. Jednání, která jsem v této věci vedla se všemi zúčastněnými, byla velmi intenzivní a shodu jsme nehledali snadno. Zároveň věřím, 
že nyní už situaci bude mít pod svou kontrolou i Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Její úlohu chápu mimo jiné 
i jako roli garanta obecné shody v rámci české akademické a vědecké obce na posilování dobrého jména české vědy,“ komentovala dosažení dohody a podpis Prohlášení o společném postupu ve věci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
„Snažili jsme se najít řešení, které zajistí kontinuitu špičkového výzkumného pracoviště, udrží dlouho budovaný tým vědců, umožní zúčastnit se prestižního mezinárodního projektu a bude v souladu se zájmy ČVUT. Za to, že se to nakonec podařilo, mají všichni účastníci náročných vyjednávání můj velký respekt. Podstatné je to, že se obě strany sporu dokázaly ve finále povznést nad osobními zájmy a nehrály o vítězství, ale o výsledek," uvedl při příležitosti podpisu společného prohlášení místopředseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace Karel Havlíček. Společné prohlášení mimo jiné vyjadřuje, že obě strany, jak ČVUT, tak i CIIRC, „mají mimořádný zájem na řádném fungování CIIRC v rámci Českého vysokého učení technického v Praze při současném zachování vyšší míry autonomie, umožňující odborné 
i ekonomické plnění výzkumných cílů, jakož i mimořádný zájem na řádné realizaci stávajících i budoucích projektů CIIRC, personální stabilitě, udržení výzkumných týmů a vysoké míry odbornosti CIIRC.“
Zároveň byla dosažena shoda i na tom, že CIIRC získá i vyšší míru autonomie vůči ČVUT u projektu Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP) a že „…bude vytvořen nezávislý kontrolní orgán (Výbor CIIRC), který bude dohlížet na výzkumnou i ekonomickou nezávislost projektů v rámci CIIRC.“ Ten by měl vzniknout do 10 dnů od podpisu společného prohlášení – tedy do 29. října 2018. Výbor bude mít 5 členů a bude složen ze zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a dvěma zástupci Českého vysokého učení technického. Než bude výbor ustaven, bude jeho úlohu vykonávat společně ministryně průmyslu a obchodu, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a místopředseda Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Dokument dále stanoví, že vědeckým ředitelem CIIRC bude jmenován prof. Vladimír Mařík a na obsazení ředitele CIIRC bude vypsáno výběrové řízení. Do obsazení pozice ředitele CIIRC je řízením institutu pověřen prof. Vladimír Kučera.
 „Zúčastnění dnešním podpisem Prohlášení o společném postupu zároveň deklarovali, že s okamžitou účinností ukončí veřejné řešení vzájemných sporů ohledně fungování CIIRC, tak aby už neohrožovali řádné fungování Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a stejně tak i dobré jméno a pověst české vědy,“ dodala ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. (19.10.2018)