Šicí stroje

 

První známý, ale nedokonalý pokus o šicí stroj učinil r. 1755 Ch. F. Weisenthal. Všechny hlavní náležitosti moderního š. s. obsahoval stroj s řetízkovým stehem na šití obuvi, který si dal r. 1790 patentovat Angličan Th. Saint. Roku 1804 obdrželi franc. patent Th. Stone a J. Henderson na š. s. napodobující šití ruční. R. 1818 vynalezl farář J. A. Dodge v Monktonu (Spoj. státy) š. s. s jehlou dvojhrotou s ouškem uprostřed a se samočinným posouvadlem látky. Saintovu stroji podobný š. s. sestrojil r. 1829 Francouz B. Thimonnier s jehlou s háčkem. R. 1832 sestrojil W. Hunt z N. Yorku š. s. dvojstehový, s člunkem. R. 1839 sestrojil vídeňský krejčí J. Madersperger š. s. s jehlou s ouškem na spodu a s člunkem, ale konstruktivně značně nedokonalý. R. 1841 obdrželi anglický patent na stroj na šití rukavic Angličané E. Newton a Th. Archbold. Stroj na prošívání kůže s kleštěmi na protahování jehly sestrojil r. 1842 J. J. Greenough ze Spojených států. R. 1843 obdržel R. W. Bean z N. Yorku patent na š. stroj s dlouhým před. stehem. R. 1846 vynalezl Američan E. Howe š. stroj na principu s Huntova z r. 1832, ale konstruktivně dokonalejší. R. 1848 sestrojil š. s. prostý sedlák tyrolský J. Einsendle. Š. s. s člunkem běhajícím do kruhu si dal r. 1850 patentovat v Anglii J. A. Lerow. Týž rok sestrojil A. Wilson š. s. s dvojitým stehem štepovacím. R. 1851 zlepšil Američan I. M. Singer Howeův stroj a začal vyrábět „singrovky“.