Šídlo

 

Je známo z různých nálezů již ze starší doby kamenné, jako vhodně upravený pazourek nasazený v držadlu nejspíše dřevěném nebo kostěném. Kromě š. pazourkových jsou známa z pravěku i šídla kostěná.