Siemens Mobility získal zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Společnost Siemens Mobility získala od vlády australského státu Nový Jižní Wales (NSW) dvě zakázky v hodnotě kolem 190 milionů AUD s cílem významně modernizovat železniční síť v metropoli Sydney, jedné z nejrušnějších sítí na jižní polokouli. Prvořadým cílem je optimalizovat výkonnost a kapacitu železniční sítě jako celku. Celková smlouva zahrnuje dvě velké objednávky, a to zavedení nového systému řízení provozu (TMS, Transportation management system) a modernizaci železničního zabezpečovacího zařízení v síti Sydney Trains spojenou s implementací vlakového zabezpečovače (ATP – Automatic Train Protection) typu ETCS-L2. Obě smlouvy rovněž zahrnují zajištění pravidelné údržby po dobu až 30 let.
Projekt je součástí obsáhlého vládního programu digitálních systémů, jehož cílem je nahradit starší železniční zabezpečovací zařízení a technologie řízení vlaků moderními, mezinárodně ověřenými a inteligentními systémy. Uvedení systémů do provozu je naplánováno na rok 2023.
„Jsme velmi rádi, že společnost Siemens Mobility byla pověřena modernizací a optimalizací železniční infrastruktury v Sydney. Naše moderní technologie pro řízení a zabezpečení dopravy zlepší provoz v celé železniční síti a zajistí větší spolehlivost a dostupnost. Z toho nakonec těží i cestující,“ říká Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility. „Tento důležitý projekt podtrhuje naši vedoucí pozici v oblasti technologie automatického řízení a zabezpečení železniční dopravy a také posiluje naši přítomnost v Austrálii.“
Řídicí systém TMS bude integrován jako nadstavba evropského vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2, který je dnes považován za přední technologii a používá se na nejlepších a nejefektivnějších železničních sítích po celém světě. Modernizace v rámci programu digitálních systémů umožní poskytovat cestujícím častější a spolehlivější dopravní spojení. Aby bylo možné vyhovět požadavkům přepravní poptávky ze strany cestujících během dopravní špičky, lze provozovat 24 vlaků a v případě zvýšené poptávky dokonce až 30 vlaků za hodinu.
Druhá část tohoto důležitého projektu zahrnuje kromě ATP ETCS level 2 též implementaci automatického vedení vlaku (ATO, Automatic train operation), který pomáhá strojvedoucím, a tím je zajištěn pravidelnější, spolehlivější a jednotnější provoz vlaků. Strojvedoucí, kteří i nadále pracují nezávisle, dostávají od systému účinnou podporu vedoucí k plynulejšímu provozu a zkrácení doby jízd, což je opět pozitivní zpráva pro cestující.
Jedním z nejdůležitějších úkolů nejmodernějšího řešení řídicího systému TMS bude nepřetržité sledování polohy všech vlaků, udržování vlakového provozu podle jízdního řádu a podpora v případě mimořádných událostí. TMS je provozován z řídícího střediska Rail Operations Center společně s dalšími systémy, které Sydney Trains používá k řízení provozu vlaků.
Aplikace jednotného vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System), nyní též intenzivně zaváděného i na železničních tratích a vozidlech v ČR, také mimo evropský kontinent dokládá, že se cílenou nadnárodní spoluprací evropského železničního průmyslu a evropských železničních společností podařilo vytvořit úspěšný produkt, který svým významem překročil dimenze Evropy a stává se standardem na úrovni světa. Jedná se důležitý přínos evropské integrace ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy po celém světě. (18.3.2021)