Siemens představuje v Hannoveru nová řešení podporující digitalizaci průmyslu

 
  • Motto stánku: „Digital Enterprise – Thinking industry further!“
  • Konkrétní řešení pro automatizaci a digitalizaci procesů a továrny budoucnosti
  • Nejmodernější portfolio špičkových technologií jako je umělá inteligence a Edge computing zvyšující produktivitu a flexibilitu
Na letošním veletrhu Hannover Messe předstauje společnost Siemens řadu inovací v oblasti řešení a služeb pro digitální podnik, kterými podporuje další kroky
k úspěšné digitální transformaci podniků ve výrobním a zpracovatelském průmyslu. „Integrace špičkových technologií do našeho portfolia pomůže průmyslovým podnikům využívat rychle rostoucí objemy dat zcela novým způsobem. Pomocí technologií, jako je umělá inteligence, Edge computing a aditivní výroba, otevíráme cestu k digitální budoucnosti průmyslu. Přicházíme také s novým přístupem
k technologii řízení procesů, jenž představuje náš inovativní webově založený procesní řídicí systém Simatic PCS neo,“ uvedl na tiskové konferenci k veletrhu Klaus Helmrich, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel provozní společnosti (operating company) Digital Industries. Společnost Siemens představí na svém stánku pod mottem „Digital Industry – Thinking industry further!“ řešení pro konkrétní průmyslová odvětví, díky nimž mohou firmy všech velikostí zvýšit svou flexibilitu a produktivitu a vytvářet zcela nové obchodní modely. „Inovační partnerství velkých společností a malých a středních podniků je stejně důležité jako spolupráce byznysu, vědy a politiky,“ poznamenal Klaus Helmrich.
Základem špičkových technologií je dostupnost dat. Pomocí digitálního dvojčete, které mapuje a propojuje všechny fáze průmyslové výroby ve virtuálním světě, je možné vytvořit komplexní systém sběru dat. „Klíčovým faktorem je inovativní využití dat z digitálního dvojčete produktu, výroby a výkonu, což nabízí nový potenciál v oblasti produktivity. V případě bezproblémové integrace automatizace, softwaru, hardwaru, cloudových platforem a špičkových technologií lze data proměnit v cenné znalosti a zvýšit tak efektivitu a flexibilitu. Právě to je další krok digitální transformace,“ vysvětlil Klaus Helmrich.
Tato data jsou ovšem k dispozici pouze v případě digitalizace všech procesů a jejich hladkého propojení. Koncepce Siemens Industrial Edge přináší rozšíření automatizačních platforem Simatic a Sinumerik o nové funkce výkonného zpracování dat přímo z výroby. Díky tomu je možné kombinovat výhody, které nabízí cloudová řešení, jako je otevřený operační systém pro internet věcí Siemens MindSpehere, s Edge computingem. Příkladem je nový modul pro řídicí systém Simatic S7-1500 s integrovaným čipem využívajícím umělou inteligenci. Prostřednictvím algoritmů pro strojové učení umožňuje optimalizovat robotické manipulační procesy.
Siemens na svém stánku ukáže na praktickém příkladu z oblasti automobilového průmyslu, jakým způsobem může cloudové řešení a analýza dat prostřednictvím Edge computingu společně s dalšími moderními technologiemi, jako je aditivní výroba nebo autonomní výrobní systémy, vytvářet nové možnosti pro efektivní a flexibilní výrobu elektromobilů a baterií. „Siemens díky svým softwarovým a automatizačním řešením podporuje automobilový průmysl a jeho přechod k e-mobilitě,“ uvedl Klaus Helmrich. Siemens tak reaguje na současné výzvy, jako je rostoucí poptávka po individualizovaných produktech a alternativních pohonech.
Zavádění digitalizace se neobejde bez posílení ochrany průmyslových závodů před kyberútoky. Umělá inteligence a Edge computing budou proto v budoucnu mnohem více uplatňovány v oblasti bezpečnosti, protože analýzu dat lze využít i k rychlejší a spolehlivější identifikaci možných kybernetických útoků.
Další technologie budoucnosti, kterou Siemens na veletrhu představuje je technologie blockchain. V průmyslu existuje významný potenciál pro další zlepšování, například v oblasti sledovatelnosti potravin. V potravinářském dodavatelském řetězci dochází k zaznamenávání informací v digitální formě, a tyto musí být odolné proti neoprávněné manipulaci. Tyto informace o každém jejich kroku jsou následně uloženy v blockchainu a obsahují podrobnosti, jako je například lokalita farmy, číslo šarže, data o zpracování, tovární informace, data o ukončení použitelnosti, údaje o teplotě skladování a podrobné informace o přepravě. Uživatelé následně získají relevantní údaje prostřednictvím aplikace v MindSphere.
V oblasti procesní automatizace přichází Siemens na hannoverském veletrhu s absolutní novinkou a představí inovativní procesní řídicí systém Simatic PCS neo. Jedná se o zcela nový softwarový balíček, který zpracovatelským podnikům nabízí nové příležitosti v digitální éře. Umožňuje globální spolupráci na webové bázi v oblasti projektování a řízení provozu a jedinečnou využitelnost uceleného objektově orientovaného datového modelu a otevřené systémové architektury. Systém je navíc rozšiřitelný z úrovně malých procesních modulů až po velké závody. Simatic PCS neo využívá nejnovější hardwarové portfolio a aplikační architekturu výkonného a komplexního řídicího systému Simatic PCS 7 V9.0. Siemens tak svým zákazníkům nabízí ochranu investic a know-how v kombinaci s výhodami nového systému.
V expozici „Future area“ mohou návštěvníci nahlédnout na budoucí vývoj integrovaných technologií, který povede k ještě silnějšímu propojení provozních (OT) a informačních technologií (IT). Díky sbližování těchto technologických oblastí bude v budoucnu docházet k dalšímu propojování stále rostoucího objemu dat z průmyslové výroby a vývoje například s daty z logistiky nebo nákupu. Zvýší se tak objem dat přenášených z centrální úrovně na úroveň řízení.
Pro snazší přenos dat napříč všemi oblastmi a vyšší flexibilitu a produktivitu je nezbytně nutná rozsáhlá a výkonná komunikační infrastruktura. Jedinečné příležitosti nabízí v této oblasti nový komunikační standard 5G. Vysoká rychlost přenosu dat, spolehlivý a výkonný širokopásmový přenos a minimální zpoždění významně podpoří vysokou efektivitu a flexibilitu – zejména v aplikacích pro Průmysl 4.0. Siemens tento nový komunikační standard využívá od samého počátku
a podporuje jeho standardizaci a zavádění v průmyslu nabídkou vhodného portfolia produktů a řešení. Zároveň realizuje vlastní výzkumné projekty v oblasti průmyslové 5G komunikace a založil již několik center pro testování interoperability sítě 
5G v reálných provozních podmínkách. Provádí například hodnocení a testování dostupných průmyslových standardů, jako je Profinet nebo TSN (Time Sensitive Networking).
Siemens podporuje digitální transformaci průmyslových podniků rovněž prostřednictvím širokého portfolia služeb od poradenství až po vlastní implementaci. „Zákazníkům nabízíme podporu na jejich cestě k digitalizaci – poskytujeme poradenství při vytváření strategií pro průmyslovou digitalizaci a při zavádění a optimalizaci digitálních řešení,“ poznamenal Klaus Helmrich. Poradenské služby jsou založeny na důkladném vyhodnocení digitální připravenosti podniku, které provádějí odborníci na digitalizaci ve spolupráci se zákazníkem. „Společně určíme úroveň digitalizace v příslušné společnosti a následně vytvoříme strategii digitalizace přímo na míru našemu zákazníkovi spolu s harmonogramem jejího zavádění.“  (2.4.2019)