Siemens rozšiřuje portfolio a partnerství v oblasti aditivní výroby

Společnost Siemens letos na předním globálním veletrhu Formnext 2019 věnovanému aditivní výrobě a všem souvisejícím procesům představuje celou svou nabídku řešení pro aditivní výrobu v konkrétních průmyslových odvětvích. Pod mottem „Thinking industrialized Additive Manufacturing further!“ nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro digitální podnik (Digital Enterprise) a celý hodnotový řetězec – od návrhu založeného na funkcích přes výrobu až po služby. Portfolio průmyslového softwaru a automatizace zahrnuje i přední simulační software a technologii CNC a podporuje kompletní využití digitálního dvojčete, které výrobcům a uživatelům strojů simuluje reálné výrobní situace s cílem zajistit správnou produkci daného komponentu hned na první pokus.
Partnerská síť pro rozšíření využití průmyslových aplikací a inovací
Společně se svými strategickými partnery letos Siemens návštěvníkům veletrhu ukáže reálné aplikace pro aditivní výrobu, které ilustrují kompletní proces v případě čtyř nejvíce používaných aditivních technologií: tryskání pojiva (binder jetting), spékání práškové vrstvy (powder bed fusion), vytlačování materiálu (material extrusion) a přímé nanášení (directed energy deposition). „Všechny naše aditivní aplikace pro průmysl byly vyvinuty v úzké spolupráci s výrobci a uživateli strojů. Jejich úspěch je založen na ucelených řešeních pro specifické průmyslové aplikace. Naše nástroje pro vývoj, simulaci, přípravu výroby a 3D tisk jsou vzájemně propojeny v jednom uceleném konceptu – Digital Enterprise – a snadno se tak integrují do výrobních řešení našich partnerů. Během posledních měsíců jsme toto portfolio významně rozšířili o další inovace,“ vysvětluje dr. Karsten Heuser, viceprezident pro aditivní výrobu společnosti Siemens Digital Industries. Inovace vyvinuté společně s partnery podporují další průmyslové aplikace a staví na kompletní digitalizaci celého procesního řetězce – návrhu, plánování, projektování a realizaci výroby a služeb. 
Výrazného pokroku bylo dosaženo v oblasti optimalizace procesu tisku při aditivní výrobě pracující s práškovými materiály. Lokální přetavení, k němuž může dojít při předem naprogramovaném pohybu laseru nad práškovým materiálem, může negativně ovlivnit proces tisku nebo geometrii komponentu. Na nové beta technologii NX AM Path Optimizer, která je součástí softwaru NX, společnost Siemens ukazuje možnosti, jak lokálně přizpůsobit a optimalizovat celý proces tisku během plánování výroby pomocí algoritmu strojového učení využívajícího syntetická data z multifyzikální simulace. V případě, že hrozí riziko přehřátí, technologie AM Path Optimizer rychle vypočte a upraví laserové cesty a parametry procesů. Doplňuje tak loni uvedený software pro simulaci procesů aditivní výroby Simcenter 3D a na veletrhu jej představuje společně s partnerskou firmou TRUMPF.
V oblasti strojního vybavení prezentuje Siemens a společnost SCANLAB integrované řídicí řešení pro výrobce strojů určené pro nejrůznější metody zpracování laserem. Toto společně vyvinuté řešení integruje řízení skenovací hlavy v řídicím systému stroje. Sdílená IPC platforma pro PLC, HMI a řízení skenovací hlavy sloučí všechny automatizační úlohy do jednoho systému a díky menšímu počtu rozhraní tak umožňuje rychlejší zpracování požadavků.
Loni v září podepsaly Siemens a Farsoon, přední čínský výrobce zaměřující se na technologii spékání práškové vrstvy, smlouvu o strategickém partnerství. Prvním výsledkem této spolupráce je nový a účinný systém FS301M pro oblast 3D kovového tisku v průmyslu. Je vybaven automatizační technologií z portfolia pro digitální podnik a bude k vidění na stánku společnosti Farsoon.
Společně s firmou CEAD, která je technologickým dodavatelem vybavení pro velkoobjemový 3D tisk materiálů vyztužených vlákny, představí Siemens nejnovější inovaci AM Flexbot. Tento stroj obsahuje robotické rameno Comau řízené systémem Sinumerik Run MyRobot/Direct Control a je vybaven jednošroubovým extrudérem. AM Flexbot tak navzdory komplexním robotickým pohybům dosahuje vysoké přesnosti tisku. To umožňuje 3D tisk ve velkém, a dokonce i kombinaci tisku a frézování pro vytvoření finálních kontur. Tisk velkých, vlákny vyztužených komponent se díky řešením společnosti CEAD pro 3D tisk stává realitou.
IoT Services Consulting rozšiřuje portfolio o digitální plánování závodu aditivní výroby
Se sadou pro digitální závod aditivní výroby představuje IoT Services Consulting na veletrhu Formnext další prvek industrializace aditivní výroby. Kombinuje své odborné znalosti a zkušenosti s plánováním tradičních továren s expertízou v oblasti aditivní výroby. Díky modulárnímu přístupu podporuje Siemens IoT Services Consulting nasazení aditivních technologií do průmyslové výroby: od strategického vývoje přes optimalizaci návrhu produktu, vývoj výrobního procesu, pilotní fázi, posouzení ekonomické proveditelnosti, až po plánování a realizaci aditivní továrny na klíč. Pomocí digitálního dvojčete je vytvořen a ověřen flexibilní a rozšiřitelný výrobní koncept, který splňuje požadavky na produktivitu a náklady běžné sériové výroby ještě dávno před zahájením vlastní výroby, což zároveň zajišťuje rychlou certifikaci.
Siemens se svým strategickým partnerem EOS v této souvislosti dokazuje, že je reálně možné rozšířit určitý stroj v rámci integrované linky. Obě společnosti úspěšně spolupracují na vývoji společných řešení pro průmyslovou továrnu aditivní výroby. Na veletrhu Formnext uvede EOS sdílené moduly EOS pro řadu EOS M 400, které jsou vybaveny řídicí a pohonnou technologií z portfolia Siemens Digital Enterprise a mohou být využity při zavádění plně automatizovaného závodu aditivní výroby. Siemens dále předvede tiskové postupy integrované se softwarem NX a propojené s EOSPRINT. Tyto postupy rovněž podporují využití technologické sady Identify3D pro ochranu duševního vlastnictví, zabezpečení jakosti a bezpečnost dat ve všech fázích digitální výroby.
Globálně dostupná síť Additive Manufacturing Network
Veletrh Formnext 2019 představuje důležitý milník pro digitální platformu aditivní výroby Siemens. Po úspěchu pilotní fáze s klíčovými partnery je nyní síť Additive Manufacturing Network k dispozici všem subjektům zapojeným do ekosystému aditivní výroby. Tento koncept, který byl poprvé prezentován v dubnu 2018, dnes představuje cloudové řešení připravené na uvedení na trh, jenž podporuje spolupráci a přípravu procesů mezi inženýry, pracovníky nákupu a dodavateli komponent z 3D tisku. Poskytnutí komplexního digitálního procesu, který propojuje poptávku po součástech s dodavatelskou sítí, umožňuje skutečně globálně distribuovanou výrobu.
Siemens poskytuje svým zákazníkům podporu na jejich cestě za aditivními technologiemi i v rámci jedinečných školicích řešení vycházejících z nově oznámené spolupráce mezi Siemens Gas and Power a Americkou společností strojního inženýrství (ASME). V rámci tohoto partnerství poskytne Siemens Gas and Power jako přední průmyslový uživatel aditivní výroby svůj technický aplikační obsah a zkombinuje ho s předním kompetenčním modelovým rámcem ASME. Řešení budou nabízena jako rozšíření portfolia služeb aditivní výroby Siemens Materials Solutions. (20.11.2019)