Signalizace pod vodou

 

K měření rychlosti zvuku pod vodou užili r. 1827 fyzikové J. Colladon aj. Sturm zvonů; Sturm r. 1841 doporučil, aby se k zvýšení bezpečnosti při plavbě na moři užívalo zvonových signálů vysílaných pod vodou z lodí. Skutečně se signalizačního zařízení podvodního začalo užívat až počátkem 20. století. R. 1900 sestrojil vynálezce telefonu E. Gray první praktické zařízení. R. 1917 navrhl franc. fyzik Langevin podvodní signální přístroj ultrazvukový (piezzoelektrický oscilátor).