Sírová kyselina

 

Byla připravena po prvé někdy kol. r. 1300 a pravděpodobně v Itálii. Ve velkém se začíná vyrábět až od pol. 18. století, kdy se jí počalo potřebovat ve větším množství k barvení látek indigem a k bílení plátna a bavlny.

Dýmavá kyselina s. Technický způsob průmyslové výroby vypracoval něm. chemik Bernhard a první závod začal tímto způsob pracovat r. 1774 v Bayerfeldu; r. 1778 se takto začíná vyrábět v Lukavicích v Čechách.

Anglická kyselina s. Technický výrobní způsob vypracovali již r. 1666 franc. chem. Lefèvre a Lemery a zavedli jej v Anglii; podle jiné verze pochází první způsob výroby anglické k. s. od holandského učence C. Drebbela. První továrna byla zřízena r. 1736 v Richmondu u Londýna. Technicky dokonalejší byla výroba v olověných komorách, vypracovaná r. 1746 Roebuckem a Garbettem a zlepšená Francouzi de la Follies (1774) a Clémentem i Désormem (1793), kteří učinili pochod nepřetržitým. Dalším pokrokem byla výroba ve věžích po způsobu Gay-Lussacově (1827) a Gloverově (1859). Nyní se značná část k. s. vyrábí tzv. způsobem kontaktním, teoreticky vypracovaným již r. 1831 Phillipsem, poté Wöhlerem (1852) a Winklerem (1857) a pro výrobu ve velkém uzpůsobeným Knietschem v 1. 1890 – 95.