Sítě rybářské

 

Byly nalezeny v kolových stavbách, pocházejících asi z 2. tisíciletí př. Kr.