Síto

 

Vyskytuje se již v mladší době kamenné jako hliněná dírkovaná nádoba, v době bronzové pak bronzová. Podle Plinia st. hotovili Egypťané síta z vláken sítiny nebo šáchoru, ve Španělsku z nití a v Galii ze žíní. Ve středověku a na počátku novověku se hotovila dna sít z tenkých štěpin. Někdy v první polovině 16. století se hotoví síta z dírkovaného plechu.