Skioptikon

 

Sestrojil r. 1872 L. Marcy z Filadelfie.