Sklizeň obilovin odpovídá desetiletému průměru, pokles zaznamenala cukrovka

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se ve srovnání s loňským rokem sklidí více obilovin (+9,8 %), kukuřice na zeleno 
a siláž (+19,6 %), máku (+77,0 %) i brambor (+3,5 %). Naopak nižší sklizeň se očekává u řepky (−17,4 %), slunečnice
(−38,1 %), cukrovky (−6,0 %) nebo hrachu (−4,6 %).
Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 638 tis. tun. Na meziročním nárůstu sklizně o 680 tis. tun (+9,8 %) se podílí především vyšší hektarový výnos 5,66 t/ha (+8,4 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno je o 4,3 % nižší než průměr za posledních pět let a je srovnatelná s desetiletým průměrem (−0,7 %).
Odhad sklizně kukuřice na zrno 544 tis. tun je meziročně o 11,3 % vyšší, a to především kvůli významnému nárůstu hektarového výnosu na 7,17 t/ha (+19,9 %). Osevní plocha 76 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou poklesla 
o 7,3 %. I přes meziroční nárůst je letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno výrazně nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let (−14,9 % a −26,9 %).
Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 997 tis. tun je v meziročním srovnání o pětinu vyšší (+19,6 %) díky navýšení hektarového výnosu na 34,57 t/ha (+15,9 %) a také plochy na 231 tis. ha (+3,2 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Odhadovaná sklizeň se blíží pětiletému průměru (−1,8 %) a převyšuje průměr sklizní za posledních deset let (+4,3 %). Mírný meziroční nárůst sklizně se očekává také u dalších pícnin. Jetele lučního se sklidí 351 tis. tun (+1,5 %) a vojtěšky 429 tis. tun (+2,5 %).
Stejně jako v loňském roce zemědělci letos osázeli bramborami 23 tis. hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 604 tis. tun je
 ve srovnání s loňskou úrodou o 3,5 % vyšší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,39 tun brambor, o 0,89 tun více než vloni 
(+3,5 %). Letošní odhadovaná úroda brambor je ale nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let (−4,9 % a −8,4 %).
Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 499 tis. tun je meziročně o 6,0 % nižší kvůli poklesu osevní plochy na 59 tis. ha (−8,6 %) při hektarovém výnosu 59,1 t/ha (+2,8 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy byl po čtyřiceti devíti letech ukončen systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 7 tisíc hektarů (−10,4 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je nižší také při porovnání s dlouhodobými výsledky, a to o 12,9 % ve srovnání s pětiletým průměrem (výměra −5,2 %, hektarový výnos −8,2%) a o 7,2 % ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra −1,8 %, hektarový výnos −5,5 %).
Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 165 tis. tun řepky, o 246 tis. tun méně než vloni (−17,4 %). Na tomto poklesu se podílí nižší hektarový výnos 3,07 t/ha (−10,5 %) i osevní plocha 380 tis. ha (−7,8 %). Odhad sklizně je především kvůli slabšímu výnosu nižší než pětiletý i desetiletý průměr (−13,2 % a −6,6 %).
Očekávaná produkce máku se ve srovnání s loňskou velmi slabou úrodou výrazně zvýšila na 24 tis. tun (+77,0 %). Na 
nárůstu produkce se podílí jak vyšší odhadovaný hektarový výnos 0,68 t/ha (+33,3 %), tak rozšíření osevní plochy na  
36 tis. ha (+34,5 %). Sklizeň máku je vyšší, i když ne tak významně, také ve srovnání s průměrem sklizní za posledních pět
 i deset let (+6,4 % a +8,1 %).
Odhad sklizně slunečnice 29 tis. tun je meziročně o více než třetinu nižší (−38,1 %) v důsledku významného poklesu osevní plochy na 12 tis. ha (−41,5 %) i přes nárůst hektarového výnosu na 2,49 tun (+5,5 %). Kvůli propadu osevní plochy je odhadovaná sklizeň slunečnice výrazně nižší i ve srovnání s průměrem sklizní za pět i deset let (−32,8 % a −42,5 %).
Produkce hrachu na zrno 67 tis. tun je meziročně o 4,6 % nižší kvůli nižšímu odhadovanému hektarovému výnosu 
2,34 t/ha (−3,7 %) i mírnému poklesu osevní plochy na 29 tis. ha (−1,1 %).
Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2019. (15.10.2019)