Škoda Auto: Grantové programy pro rok 2019

Škoda Auto letos rozdělí 7,6 milionů korun žadatelům o regionální grantové programy. Naváže tak na předchozí rok, kdy bylo díky grantům podpořeno přes 120 projektů v celkové hodnotě 6,2 milionů korun. Nejznámějším projektem je program 'Za každé prodané auto Škoda v ČR jeden zasazený strom, v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno přes 820 000 stromů po celé České republice a pro letošní rok je připraveno dalších 90 918 sazenic.
Výraz odpovědnosti společnosti
Aktuálně je vyhlášeno 7 programů, zaměřených na dopravní bezpečnost a výchovu, technické vzdělávání, podporu dětí, bezbariérovou mobilitu, komunitní život a další oblasti. „Nově vyhlášené grantové programy jsou primárně zaměřeny na zlepšení kvality života v blízkém okolí našich výrobních závodů a na podporu místních komunitních aktivit. Pozorně vnímáme důležitost, kterou má pro obyvatele těchto regionů dopravní bezpečnost a zdravé prostředí,“ říká člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar a dodává: „Naši zaměstnanci hrají v grantových programech významnou roli, zprostředkovávají informace obcím, kde žijí, školám, které navštěvují jejich děti, a sdružením, v nichž se oni sami či jejich děti angažují. Ve výsledku tak pomáhají zvyšovat atraktivitu regionů, v nichž je Škoda Auto aktivní.“
Žádosti o grant
Škoda Auto patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Zde se kromě zvyšování atraktivity regionů, ve kterých je aktivní a péče o zaměstnance se zaměřuje na čtyři hlavní priority: podporu dopravní bezpečnosti, pomoc znevýhodněným dětem, technické vzdělávání a bezbariérovou mobilitu.
O grant se mohou ucházet nekomerční subjekty, například obce, neziskové organizace či školy. Žádost se podává na internetových stránkách https://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda, kde zájemci naleznou i bližší informace včetně uvedení maximální výše podpory a termínů zahájení/ukončení přijímání přihlášek u jednotlivých programů.
Fond na podporu investic na Mladoboleslavsku
Škoda Auto také nedávno založila nadační fond, do kterého vložila částku 30 milionů eur, a který má v následujících třech letech podpořit investice v Mladoboleslavském regionu. Automobilka přitom spolupracuje mimo jiné s českou vládou, vedením města Mladá Boleslav a města Kosmonosy, samosprávami okolních měst a obcí i Středočeského kraje, a také s občanskými společnostmi. Škoda Auto se rovněž snaží motivovat další ekonomické subjekty v regionu k tomu, aby se rovněž podílely na zvyšování jeho atraktivity.
Bb (14.2.2019)