ŠKODA AUTO vzdělává zaměstnance v oblasti elektromobility

Připraveni na budoucnost: ŠKODA AUTO cíleně a systematicky připravuje své zaměstnance, žáky odborného učiliště i pracovníky dodavatelských firem na požadavky elektromobility. Od zahájení vzdělávacích akcí v květnu 2016 tato speciální školení absolvovalo už více než 12 000 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.
Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, říká: „Zavedení elektromobility s sebou přináší změny ve všech oblastech podniku. To klade zcela
nové nároky na naše kvalifikační a rekvalifikační programy. ŠKODA Akademie nabízí zaměstnancům společnosti ŠKODA AUTO a dodavatelských firmám nejen různé nové kvalifikační formáty, ale i nově optimalizovaný obsah, který teď má zcela nové zaměření. Díky nejmodernějším technologiím a skvěle vzdělanému personálu, ochotnému učit se novým věcem, jsme ideálně připraveni na budoucí požadavky v oblasti elektromobility“.
Jen podniková ŠKODA Akademie do konce června 2019 proškolila 12 000 zaměstnanců. K tomu je nutno připočíst rekvalifikaci zhruba 1450 zaměstnanců dodavatelských firem a kolem 700 žáků středního odborného učiliště. Obsah vzdělávacích osnov pro jednotlivé cílové skupiny vyvinulo oddělení technického vzdělávání společnosti ŠKODA AUTO.
Technické vzdělávání ve ŠKODA AUTO se již několik let zabývá elektromobilitou. Už v roce 2016 zahájilo Střední odborné učiliště ŠKODA speciální kurzy elektromobility pro automechatroniky, autoelektrikáře a autotroniky. Od roku 2017 absolvují všichni žáci Středního odborného učiliště ŠKODA nejrůznější školení na téma elektromobilita, která jsou střižená přesně na míru příslušným učebním oborům.
Pro vyučené zaměstnance připravila společnost třístupňový kvalifikační program: Tréninky prvního stupně se konají výhradně v učebnách. Jsou určené pro zaměstnance, kteří na pracovišti v budoucnu budou pracovat s vysokonapěťovými komponenty – například pro logistiky nebo zaměstnance výroby. Také druhý stupeň probíhá bez přímé výuky u vozidla. Cílovou skupinou jsou specialisté, jako autoklempíři nebo lakýrníci, kteří budou moci pracovat na elektromobilech.
Školení třetího stupně se konají v laboratoři elektromobility a zahrnují řadu praktických kroků u reálného vozu. Tento stupeň kvalifikace je určen pro studenty a zaměstnance elektro-oborů, kteří budou pracovat i na systémech automobilů. Obsahem školení je vyhledávání a opravy defektů v kabelových svazcích i na vysokonapěťových komponentech elektromobilu. Jako rozšíření tohoto třetího stupně školí společnost ŠKODA AUTO i specialisty na diagnostiku vysokonapěťových trakčních baterií.
Na podzim 2019 začne v hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi sériová výroba vysokonapěťových baterií pro plug-in-hybridy koncernu Volkswagen na bázi modulární platformy MQB.
(13.8.2019)