Školní rok v Unipetrolu: Dvanáct set exkurzí a osm milionů korun studentům a školám

Unipetrol podporuje společně se svojí nadací chemické a přírodovědné obory na základních, středních a vysokých školách. Díky tomu se v uplynulém školním roce podívalo do výrobních areálů skupiny bezmála 1200 dětí. Stipendia pak obdrželo na základě studijních výsledků a talentu 51 středoškoláků a vysokoškoláků. Unipetrol nabízí i praxe nebo placené brigády, které stihla do koronavirové pandemie absolvovat takřka stovka studentů. Celkem za minulý školní rok rozdělil lídr petrochemického a rafinérského průmyslu mezi školy a studenty osm a čtvrt milionu korun.
„Skupina Unipetrol ve spolupráci s Nadací již léta podporuje přírodovědné a technické obory. I přes nelehké období posledních měsíců se nám podařilo ve školním roce 2019/2020 realizovat řadu aktivit. Na stipendia, granty, dary a vzdělávací projekty pro studenty, pedagogy a školy jsme vynaložili celkem osm a čtvrt milionu korun,“ komentuje místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś.
„Zájem škol o exkurze byl do začátku března nadprůměrný. Naše výrobní areály v Záluží u Litvínova, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích navštívilo během prohlídek na dvanáct set studentů, což je více než za předchozí školní rok. Studenty tradičně zajímá pracovní prostředí, náplň práce, platové ohodnocení a možnost růstu,“ popisuje personální ředitel skupiny Unipetrol Michał Chmiel a dodává, že další bezmála stovka studentů absolvovala ve společnostech skupiny Unipetrol studentské praxe a brigády.
Největším výrobním závodem skupiny Unipetrol je Chempark v Záluží u Litvínova a pracuje v něm více než polovina všech zaměstnanců. Spolupráce se středními a základními školami je zde proto nejintenzívnější. Unipetrol tak pojí partnerství se Střední školou Educhem v Meziboří a litvínovskou Schola Humanitas. Studenti těchto škol mohou získat stipendia, povinnou dvoutýdenní praxi ve výrobním závodě a přes léto si mohou přivydělat na brigádě.
V roce 2002 zahájil Unipetrol spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha (VŠCHT), která vyvrcholila založením Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol, jež sídlí přímo v Chemparku. Na třech bakalářských a jednom navazujícím oboru tu registrují 35 vysokoškoláků. „Už 19 let nepřestáváme popularizovat chemii u mladých lidí napříč všemi stupni vzdělávání. S VŠCHT pořádáme celou řadu edukačních aktivit, jakou jsou například Studentská vědecká konference nebo interaktivní hodiny plné pokusů na základních a středních školách. Studentům VŠCHT také nabízíme stipendia a možnost pracovního uplatnění v rámci jejich studia,“ říká Katarzyna Woś.
O stipendia Nadace Unipetrol lze žádat právě nyní
Právě stipendia pro studenty vysokých, ale i středních škol v hodnotě 1,7 milionu korun obdrželo od Nadace Unipetrol v uplynulém školním roce přes padesát talentovaných dětí. Nadace současně rozdělila 3,3 milionu korun v grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních a základních škol. Mimo jiné se Nadace věnuje naučně-zábavným programům. Interaktivní show Báječný den s chemií se uskutečnila v Kralupech nad Vltavou a Litvínově a vidělo ji 1240 dětí. „V březnu jsme stihli uspořádat dosud poslední ze tří Báječných dnů s chemií, který proběhl v litvínovském kulturním domu a zúčastnilo se ho čtyři sta žáků. Mezitím jsme se museli přizpůsobit nově vzniklé situaci a upravit termíny akcí. Připravili jsme rovněž pedagogický grantový a studentský stipendijní program, který nyní běží do poloviny srpna,“ shrnuje druhé pololetí v Nadaci Unipetrol Katarzyna Woś. (13.7.2020)