Skoro 40 % firemních bezpečnostních technologií je podle analýzy Cisco zastaralých

V souvislosti s přechodem na hybridní uspořádání práce musí podniky řešit komplikace a zvýšené nároky spojené se zabezpečením rozptýlené pracovní síly. Zároveň se ale potýkají s personálními a rozpočtovými limity. Zpráva Cisco Security Outcomes Study přitom konstatuje, že téměř 40 % bezpečnostních technologií používaných ve firmách je zastaralých.
Na průzkumu Cisco Security Outcomes Study se podílelo více než 5 100 odborníků na bezpečnost a ochranu soukromí z 27 zemí. Jejím cílem bylo zjistit, jaká opatření jsou nejefektivnější na ochranu podniků proti aktuálním a novým hrozbám. Podle studie mohou firmy i přes finanční a personální omezení vyhovět zvýšeným bezpečnostním nárokům díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních technologií s vysokou mírou automatizace.
Respondenti se v rámci výzkumu podělili o přístupy k aktualizaci a integraci své bezpečnostní architektury, detekci a reakci na hrozby a zachovávání odolnosti v případě nečekané události.
Firmy s cloudovou architekturou rychleji obnovují technologie
● Investice do strategie aktivní obnovy technologií jsou důležitější než kdy jindy, protože v průměru 39 % bezpečnostních technologií užívaných v podnicích je považováno za zastaralé. U podniků využívajících cloudové architektury je více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že své technologie obnovují, oproti těm, které jsou vybaveny zastaralejšími lokálními technologiemi.
● U podniků s integrovanými technologiemi existuje sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou vysoké úrovně automatizace procesů. Mohou se navíc pochlubit o více než 40 % lepšími schopnostmi detekce hrozeb.
● Více než 75 % programů provozu zabezpečení dokáže navzdory omezeným personálním možnostem dosáhnout solidních výsledků díky vysoké míře automatizace. Automatizace více než zdvojnásobuje výkonnost méně zkušených pracovníků a pomáhá podniku překonat nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
Zpravodajství o hrozbách umožňuje dvakrát rychlejší recovery
● Přínos cloudových bezpečnostních architektur se ukazuje jako zásadní. Subjekty, které disponují vyspělými implementacemi architektur založených na principu nulové důvěry nebo služeb bezpečného přístupu (SASE), o 35 % častěji uvádějí robustní zabezpečení než ty, které takové technologie teprve zavádí.
● Subjekty, které využívají zpravodajství o hrozbách, postupují při nápravě škod způsobených bezpečnostními hrozbami dvakrát rychleji než ty, které zpravodajství o hrozbách nevyužívají.
Testování zachování kontinuity a schopnosti obnovy zvyšuje odolnost
● Vzhledem k tomu, že se prostředí hrozeb neustále vyvíjí, je prvořadé pravidelně a různými způsoby testovat schopnosti zachování kontinuity provozu a obnovy po havárii, přičemž subjekty, které k této problematice přistupují aktivně, mají 2,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou odolné proti nečekaným událostem.
● Nejlépe v tomto ohledu fungují subjekty, kde kontinuita provozu a obnova po havárii spadá do kompetence některého člena nejvyššího vedení a zajišťují je týmy kybernetické bezpečnosti.
Cisco Security Outcomes Study pomáhá na základě objektivních zjištění stanovit priority bezpečnostních strategií a technologií. „Díky investicím do cloudových, integrovaných bezpečnostních architektur s vysokou mírou automatizace mohou bezpečnostní pracovníci reagovat na hrozby rychleji a soustředit se na podporu obchodní činnosti podniku a zajišťování bezpečnosti uživatelů,“ dodala Shailaja Shankar, viceprezidentka a generální ředitelka bezpečnostní divize společnosti Cisco.
Kompletní informace k Security Outcomes Study naleznete zde. (10.1.2022)