Skotské hry na zámku Sychrov se neobešly bez pokut

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontroly stánkového prodeje na kulturně sportovní akci Skotské hry. Zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele a nedostatky v technickém značení některých výrobků. Severočeští inspektoři pak na místě zakázali prodej 284 kusů výrobků v celkové prodejní ceně 62 850 Kč.
Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje se tentokrát zaměřila na akci, která proběhla v areálu Státního zámku Sychrov. Jednalo se každoroční kulturně sportovní akci Skotské hry. Inspektoři provedli 4 kontroly na souběžně probíhajícím prodejním trhu a do této chvíle bylo ve třech případech prokázáno porušení kontrolované legislativy. U dvou prodejců byly zjištěny nedostatky z oblasti informačních povinností nabídky a prodeje oděvů, kabelek a náušnic (§ 9 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb.). S podobným výsledkem byly ukončeny kontroly u dalších dvou prodejců, kde byly zjištěny nedostatky s označením prodávaných hraček (§ 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb.). Inspektoři České obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje přímo na místě kontroly zakázali další prodej 284 kusů výrobků v celkové prodejní ceně 
62 850 Kč do doby nápravy zjištěných nedostatků.
Zjištěné skutečnosti byly ve třech případech ukončeny uložením sankce formou pokuty na místě v celkové výši 5 000 Kč 
a u jednoho prodejce nebyla kontrola dosud ukončena. (10.9.2018)