Skříň

 

Objevuje se porůznu až v době římského císařství. Jsou také v kuchyňském inventáři popsaném a zobrazeném ve spisu papežského kuchaře B. Scappiho (1570). Koncem 17. století vytlačují v městech starodávné truhly.