Škrob

 

Je znám asi z 9. stol. př. Kr., ale způsob výroby popsal po prvé Cato st. Podle Plinia st. byl nejstarším střediskem výroby š. ostrov Chios. Až do poč. 18. století se vyráběl š. převážně z pšenice. R. 1736 se objevuje ve Francii po prvé výroba š. bramborového. R. 1842 se začal vyrábět š. kukuřičný, ve Spoj. státech, jeho výrobu velmi zlepšil Ital Chiozza. Výrobu š. rýžového zavedl r. 1839 Angličan O. Jones. Počátky strojové výroby š. sahají do 30. let min. století.