Skupina ČEZ se v německé větrné energetice zaměří více na fázi developmentu

Projekty větrných elektráren na území Německa o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 190 MW získala v uplynulých dnech Skupina ČEZ. Stalo se tak díky spolupráci s renomovanými místními developery - vytvořením společného podniku s firmou  GP JOULE Holding a dalšího společného podniku se společností BayWa Wind. Projekty budou soutěžit v systému německých aukcí především v letech 2020 - 2022. Celkový instalovaný výkon těchto elektráren bude záležet právě na výsledku aukcí.
„Vzhledem ke  klimatickým cílům schváleným nedávno Evropským parlamentem se odhaduje, že evropský trh obnovitelných zdrojů by měl v následujícím období růst o instalovaný výkon 10 GW ročně. Polovina tohoto objemu má vzniknout v Německu a ve Francii. Chceme využít našeho renomé a zkušeností získaných na evropských trzích, a to zejména v oblasti projektů ve fázi developmentu. Naše již fungující větrné elektrárny v Německu vyrábí momentálně přes 300 GWh elektřiny ročně, a pokrývají tak spotřebu více než 100 tisíc domácností,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika a distribuce. Společnosti Skupiny ČEZ provozují v současnosti po celém Německu 53 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 135 MW.
„Po loňském vstupu do developmentu ve Francii jsme nyní připraveni využít know-how Skupiny ČEZ i pro development větrných farem v Německu. Kombinací kupní síly, dostupného financování a zkušeností z provozu farem, jsme schopni dosáhnout zajímavých návratností investic i na tomto vysoce konkurenčním trhu. Spolupráce s lokálními partnery pomáhá řešit místní specifika developmentu. Oba partneři patří nejen ke špičce v developmentu v Německu, ale také obecně v oblasti obnovitelných zdrojů,“ uvádí Martin Pacovský, ředitel útvaru obnovitelné zdroje ČEZ.
Projekty z tohoto portfolia budou soutěžit v systému německých aukcí zejména mezi roky 2020 -  2022.
Německo je dlouhodobě jedničkou mezi obchodními partnery ČR, k západnímu sousedovi mířilo loni 32,8 % našeho exportu, import tvořil 25,8 %. Podobná je situace i na energetickém trhu. Přeshraniční toky ve směru do ČR činily v roce 2017 více než 9 TWh, opačným směrem putovalo 5,5 TWh elektřiny. Německo je, vzhledem k dlouhodobé stabilitě podmínek investorského prostředí, etablovanému systému aukčních mechanismů pro kompetitivní stanovení výše podpory a celkové rozvinutosti trhu zárukou dobré návratnosti projektů. Působení na německém trhu OZE je zároveň výhodné z pohledu přenosu zkušeností s fungováním systému aukcí, jejichž model by mohl být zaveden i v ČR.
Věděli jste, že…
  • Skupina ČEZ provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 MW?
  • Díky novým akvizicím se nyní zhruba 70 % portfolia Skupiny ČEZ v sektoru větrných elektráren v západní Evropě nachází ve stádiu developmentu?
  • Kromě německého trhu sleduje ČEZ vhodné příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů také v ostatních evropských zemích s cílem vystavět stabilní portfolio aktiv v různých fázích životního cyklu a poskytovat navazující služby?
  • Skupina ČEZ získala v Německu i akvizice v oblasti nových technologií. Prostřednictvím svého investičního fondu INVEN CAPITAL dosud realizovala kvarteto investic do společností působících v oblasti nové decentralizované energetiky (sonnen, Sunfire, tado° a Cloud&Heat Technologies)? (21.12.2018)