Skupina Generali a Accenture vytvářejí společný podnik k urychlení digitální transformace

Skupina Generali a Accenture vytvářejí nový společný podnik – Group Operations Service Platform (GOSP) – který bude využívat cloudové technologie a sdílené technologické platformy k urychlení inovací a digitální strategie pojišťovací skupiny.
Accenture do tohoto podniku poskytne, kromě 5 % vlastnického podílu, také tým 40 profesionálů s odbornými znalostmi v oblastech cloudu, umělé inteligence  a Big Data, kteří pomohou k rychlé transformaci, k zavedení inovací a řízení změn.
GOSP bude vyvíjet řešení, která urychlí digitalizaci obchodních procesů skupiny Generali a umožní přijetí operačního modelu založenho na cloudu. Cílem je usnadnit spolupráci mezi jednotlivými pojišťovnami skupiny, včetně oblasti obchodní distribuce (agentury), správy portfolia (digitální peněženky) a správy interních systémů. Ty následně mohou těžit z výhod sdílené infrastruktury a z přístupu k potřebné expertíze.
Nová řešení od GOSP – včetně zavedení jejich centralizovaného řízení – budou pro skupinu Generali podporou při zlepšování provozní efektivity a ziskovosti, dosahování úspor nákladů a zvyšování kvality služeb tak, aby splňovaly očekávání zákazníků v digitálním prostředí, obchodních zástupců a zaměstnanců.
Frédéric de Courtois, general manager skupiny Generali, uvedl: „Inovace a digitální transformace mají zásadní význam v našem strategickém plánu Generali 2021. Díky tomuto partnerství budeme pokračovat v naplňování strategie s vědomím změn, které může technologie v pojišťovnictví přinést. Accenture je nám při dlouhodobé spolupráci na digitální transformaci na této cestě cenným a zkušeným partnerem.“
„GOSP je průkopníkem nového procesu v technologické správě. Na toto jedinečné partnerství jsme patřičně hrdí. I kapitálová struktura v kontextu informačních technologií a digitální transformace v pojišťovnictví je sama o sobě inovací. Společně vytvoříme novou hybnou sílu a budeme inovovat
digitální procesy napříč sítí poboček a zaměstnanci Generali. Také našim zákazníkům poskytneme nepopiratelné výhody,“ řekl Ottorino Passariello, ředitel operací a procesů ve skupině Generali.
„Přijetím přístupu založeného na cloudu bude společnost Generali schopna rychle a masivně inovovat. Společně můžeme rychle a nákladově efektivně vytvářet inovativní pojistné produkty a služby, jejichž cílem je vyhovět specifickým potřebám zákazníků v Itálii i na dalších trzích,“ říká Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture pro Evropu a dodává: „Prostřednictvím tohoto partnerství nejen pomáháme Generali transformovat podnikání, ale také podporujeme její zaměstnance během transformace díky programu na zvyšování jejich kvalifikace a rekvalifikace. Je to důkaz, že dodáváme našim klientům, jejich zákazníkům, partnerům i zaměstnancům 360° hodnotu.“
Fabio Benasso, ředitel společnosti Accenture a market unit lead pro Itálii, střední Evropu a Řecko, řekl: „V době  výrazných změn přináší cloud a další nové technologie obrovské příležitosti, pokud jde o agilitu, odolnost a provozní efektivitu, lze takto získat skutečnou konkurenční výhodu. Spolupráce s významným hráčem, jako je skupina Generali, nám umožní pomoci sektoru pojišťovnictví v Itálii i na celém světě, a to díky využití  výjimečných schopností týmu Accenture a know how, které získal během 60 let působení na trhu v Itálii a prostřednictvím naší globální sítě inovačních center a centers of excelence.“ (6.1.2021)