Skupina PKP CARGO rozvíjí expanzi v Evropě

Advanced World Transport (AWT), společnost ze skupiny PKP CARGO, podepsala 6. prosince 2018 v Lublani smlouvu o koupi 80 procent akcií ve slovinské společnosti Primol-Rail. Tímto způsobem Skupina zvyšuje svou přítomnost na trzích jižní Evropy.
Akvizice většinového podílu slovinské společnosti, která má licenci na poskytování služeb železniční dopravy v zemi balkánského partnera, otevírá nové možnosti pro skupinu PKP CARGO, aby zvýšila dopravu ve směru sever-jih Evropy. Vzhledem k tomu, že skupina PKP CARGO má licenci k provozu v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku, je nyní schopna s použitím pouze jedné vícesystémové lokomotivy provozovat vlaky z Polska až po slovinsko-italskou hranici a do slovinského přístavu Koper, jednoho z největších přístavů na Jadranu.
AWT doposud obsluhovalo přibližně 10 vlaků týdně v relaci k hranicím se Slovinskem, kde náklad přejímal místní dopravce. V současné době je možné zvýšit počet těchto vlaků, což zvýší počet přeprav skupiny PKP CARGO mezi státy ležícími od Baltského moře až po Jadran.
„Dnes podepsaná smlouva vytváří pro skupinu PKP CARGO možnost vstoupit na nové trhy s atraktivní nabídkou služeb a zvýšení objemu přeprav,“ řekl Maciej Walczyk, předseda představenstva společnosti AWT.
„Jsme potěšeni z akvizice akcií slovinského partnera. Je to odpověď na nedávno přijatou strategii skupiny PKP CARGO, v níž se zaměřujeme na akvizice na zahraničních trzích a na zvýšení našeho zapojení do dopravy mezi zeměmi Trojmoří,“ zdůraznil Czesław Warsewicz, předseda představenstva společnosti PKP CARGO. (6.12.2018)