Skupina vojenských zdravotníků ze Spojených arabských emirátů přijela na odbornou stáž do ÚVN v Praze

Do Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijela na třídenní odbornou stáž skupina vojenských zdravotníků ze Spojených arabských emirátů (SAE). Zajímali se hlavně o speciální postupy v oblasti zabezpečení krví vojsk a systém krizové krevní politiky státu.
Všechny informace jim poskytlo Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT), které patří mezi vedoucí světová pracoviště v postupech kryokonzervace krve, erytrocytů a trombocytů a je Ústředním informačním a logistickým centrem krizové krevní politiky státu.
„Lékaři a zdravotníci ze Spojených arabských emirátů měli možnost absolvovat praktickou demonstraci postupů kryokonzervace a následné rekonstituce zmražených transfuzních přípravků. Vysvětlili jsme jim také činnost strategické krevní banky a představili kontejner polního transfuzního pracoviště,“ sdělil primář Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN v Praze plukovník MUDr. Miloš Bohoněk, PhD., který byl po dobu jejich návštěvy odborným průvodcem.
  • Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN kromě unikátního kryokonzervačního programu provádí, jako jediné pracoviště v České republice, také komplexní screening dárců krve a jejich složek metodou NAT (Nucleic Acid Test) na infekční markery a genotypizace krevně skupinových systémů, laboratorní diagnostiku v oboru hematologie a transfuzního lékařství, poskytuje ambulantní a konziliární péči o pacienty s onemocněním krve a krvetvorných orgánů.
  • Je vývojovou a výcvikovou základnou vojenské transfuzní služby AČR, zásobuje transfuzními přípravky zahraniční mise, je zde Strategická krevní banka kryokonzervovaných erytrocytů a trombocytů pro armádní i civilní použití a banka vzácných erytrocytů.
  • Ročně Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN uskuteční přes 10 tisíc ambulantních vyšetření, v hematologické laboratoři více než 170 tisíc laboratorních vyšetření, 50 tisíc vyšetření provede laboratoř krevní banky, přes 4,5 milionu sérologických a NAT vyšetření dárců krve a jejích složek a mnohé další. Ročně je na tomto oddělení provedeno 20 tisíc odběrů dárců krve a jejích složek. (27.7.2018)