Skvělá bilance jihočeských celníků

Částkou bezmála čtyř miliard korun přispěli v roce 2018 jihočeští celníci do státního rozpočtu, a to výběrem cla, daní a jiných poplatků v souvislosti s výkonem fiskálních kompetencí celní správy.
Největší část tohoto významného příspěvku do státního rozpočtu tvořily již tradičně spotřební daně. Jen na dani z minerálních olejů vybrali celníci na jihu Čech 2,65 miliardy korun. Na dani z lihu a lihovin pak inkasovali 313 milionů korun a na dani z piva 288 milionů korun.  Významný byl i výběr takzvané energetické či ekologické daně, tedy daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny ve výši 429 milionů korun. Na každého z jihočeských celníků tak statisticky připadl výběr více než 15 milionů korun za rok.
Po projednání více než 14 tisíc jednotných správních dokladů v režimu dovoz, pak jihočeští celníci na clech za zboží, které je na území České republiky dováženo ze zemí mimo Evropskou unii, vyměřili částku téměř 130 milionů korun.
Intenzivní kontrolní činnost prováděli pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský také v souvislosti s kontrolou dodržování práv duševního vlastnictví. Zde celková hodnota zajištěného zboží, vyčíslená v ceně originálních výrobků, přesáhla částku 26 milionů korun. Největší podíl zajištěného zboží připadl, stejně jako v předcházejících letech, na textilní výrobky, obuv, parfémy a elektroniku. V rámci dozorové činnosti celníků nad provozováním hazardních her proběhlo v uplynulém roce v jihočeském kraji 164 kontrol. Celkem 45 z nich bylo pozitivních. Ve skladech celní správy zde skončilo celkem 99 výherních technických zařízení z 37 nelegálních heren.
V oblasti elektronické evidence tržeb provedli pracovníci úřadu pro Jihočeský kraj v roce 2018 celkem 541 kontrol. Porušení zákona zjistili v 89 případech. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, nezaslání údajů o platbě či opomenutí umístit informační oznámení.​ (CS ČR,29.1.2019)