Šlapací mechanismus

 

Patří k nejstarším pohybovým mechanismům. První zprávu o šlapac. kole máme ve spisu Filona Byzantského (Pneumatika) asi z r. r. 230 př. Kr. V technických rukopisech koncem středověku a v technických spisech 16. a 17. století jsou popsána a vyobrazena šlapací kola nejrůznějších druhů. (Jsou sebrána ve spisu Beckově, 1900). Patenty na šlapací mechanismy se vyskytují ještě počátkem 19. století.