Slévárna Kovosvitu MAS a VŠTE zahajují výzkum zaměřený na výrobu odlitků určených pro extrémní podmínky

Slévárna Kovosvit MAS Foundry se zapojila spolu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) do výzkumného projektu, jehož cílem je zahájení výroby odlitků určených do extrémních podmínek. Výstupem z tříletého projektu za více než 30 milionů korun budou pokročilé technologické postupy, díky nimž bude slévárna schopna produkovat náročné a na trhu žádané odlitky z tvárné litiny pro stroje určené do podmínek, kde pracovní teplota dosahuje až -40 stupňů Celsia.
Typickými zákazníky pro odolné odlitky se stanou společnosti poptávající tento druh produktů, například z lodního a energetického průmyslu, případně výrobci převodovek a kompresorů. „Výstup z tohoto projektu nám umožní rozšířit nabídku odlitků Kovosvitu a tím zvýšit konkurenceschopnost, a tedy i exportní potenciál naší produkce v Evropě i mimo ni,“ říká Libor Kuchař, předseda představenstva Kovosvitu MAS.
Unikátní výzkum zaměřený na produkci teplotně odolných odlitků řeší firma ze Sezimova Ústí spolu s akademiky VŠTE v rámci společného projektu Výzkum a vývoj komplexní technologie výroby odlitků z vysoce jakostních tvárných litin. Projekt získal podporu ve veřejné soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO.
Výzkum se zaměřuje na výrobu tvárné litiny a odlitků do hmotnosti 7 tun určených do extrémních podmínek při teplotách 
-20 až -40 stupňů Celsia. „Cestu ke splnění stanoveného cíle projektu představují rozsáhlé série provozních taveb, zaměřené na jejich průběh, mimopecní zpracování, modifikaci, legování, očkování, až po odlévání a tepelné zpracování,“ vysvětluje Miroslav Chmiel, ředitel slévárny.
Při provozních tavbách se provádí řada materiálových analýz, zaměřených na chemickou, metalografickou, strukturní, mechanickou a termickou analýzu odebíraných vzorků. „Hledáme hlavně praktické možnosti, jak minimalizovat vady, které při navrženém výrobním postupu odlitku vznikají. Naším cílem je nalézt a navrhnout ideální výrobní postup a produkovat co nejkvalitnější odlitky,“ popisuje Ladislav Socha z Environmentálního výzkumného pracoviště VŠTE.
Kromě provozních experimentů bude v průběhu výzkumu využíván též simulační software MAGMA se zaměřením na návrh licího systému, optimalizaci tuhnutí, postup odlévání a příslušné technologie. „Díky numerickým simulacím lze identifikovat kritické parametry, které by mohly vést ke vzniku vad ještě před vlastní výrobou,“ vysvětluje Karel Gryc z týmu VŠTE.
Podle Vojtěcha Stehela, prorektora VŠTE, umožňuje získání dalšího velmi náročného a také nákladného projektu využít silný výzkumný potenciál akademiků. „Naší vědeckovýzkumnou činností tak přispíváme k posílení konkurenceschopnosti celého regionu,“ říká a oceňuje, že se do výzkumu dílčích částí zapojují i vybraní studenti, kteří díky tomu získají neocenitelnou zkušenost.
Výzkumný projekt, který bude zakončen v roce 2022, má rozpočet 31 milionů Kč, z nichž 19,7 milionů pokrývá státní dotace. Zbylé náklady hradí společnost Kovosvit MAS Foundry „Nároky zákazníků na kvalitu vyráběných odlitků se stále zvyšují. A kdo se chce na trhu opravdu prosadit, musí nabídnout nejkvalitnější tvárnou litinu. A to je i našim společným cílem,“ uzavírá Jan Kočvara, obchodní ředitel Kovosvit MAS Foundry ze Sezimova Ústí. (6.1.2020)