Slovensko a Rusko posilují spolupráci v oblasti jaderné energie

Dne 5. června bylo během návštěvy slovenského premiéra Petera Pellegriniho v Moskvě podepsáno mezi slovenským ministerstvem hospodářství a ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.
Za Rosatom dokument podepsal generální ředitel Alexej Lichačov a za slovenskou stranu ministr hospodářství Peter Žiga. Ceremonie proběhla za přítomnosti slovenského premiéra Petera Pellegriniho a ruského premiéra Dmitrije Medveděva.
Obě strany mají zájem na dalším rozvoji stávající spolupráce při mírovém využívání jaderné energetiky. Memorandum určuje to, kam bude směřovat spolupráce v oblastech údržby a modernizace slovenských jaderných elektráren, zajištění bezpečných a stabilních dodávek ruského jaderného paliva, realizace perspektivních projektů na výstavbu jaderných elektráren a jejich vyřazování z provozu, účasti slovenských společností a organizací na dodávkách komponent a služeb pro projekty výstavby jaderných elektráren Rosatomu. Dále se strany dohodly na rozvoji projektů v oblastech vzdělávání pracovníků jaderného průmyslu a výměny zkušeností a případů dobré praxe.
Pro určování konkrétních společných projektů, které budou probíhat v rámci rozvoje spolupráce, vznikne Společná koordinační komise.
„Jaderná energetika již přes půl století představuje pro Slovensko důležitý zdroj energie. Přes 55 % elektřiny na Slovensku vyrábí reaktory typu VVER. Tímto memorandem plánujeme posílit naše vztahy v oblasti jádra, společně realizovat projekty ve třetích zemích a zvýšit intenzitu výměny znalostí a zkušeností. Během naší dlouholeté spolupráce vyrostla nejedna generace vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří předávají své zkušenosti dalším a zajišťují energetickou bezpečnost Slovenska na dlouhé roky dopředu,“ řekl generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov.
„Elektrická energie vyráběná v jaderných elektrárnách má velký význam pro slovenské hospodářství, takže využívání jaderné energetiky představuje důležitou otázku národní energetické bezpečnosti. Také je důležité říci, že jde o bezuhlíkový zdroj energie, který nepoužívá ke svému provozu nerostné suroviny jako například uhlí. Využívání jádra má zásadní význam pro boj proti globálnímu oteplování. Slovensko již desítky let bezpečně využívá jadernou energetiku a chce ji i nadále rozvíjet,“ řekl slovenský ministr hospodářství Peter Žiga.
Základem slovenské elektrizační soustavy jsou jaderné elektrárny o celkovém výkonu 1940 MW. Dva bloky Jaslovských Bohunic (spuštěny 1984 - 1985) a dva bloky Mochovců (spuštěny 1998 – 1999) vyrobí společně každý rok téměř 15 TWh elektřiny, což představuje 55% podíl na výrobě elektřiny v zemi. Zastoupení jádra v energetickém mixu je na Slovensku jedno z nejvyšších na světě. (6.6.2019)