Slovensko-český poradenský den k důchodům již pojedenácté. Tentokrát v Žilině

Přiblížil se Vám věk odchodu do důchodu a pracovali jste nebo pracujete ve Slovenské i České republice? Chcete se dozvědět, jak uplatnit svoje důchodové nároky v obou státech? Pak máte ideální příležitost. Slovenská Sociální pojišťovna (Sociálna poisťovňa – SP) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pořádají další, celkově již jedenáctý, společný poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí budou k dispozici ve čtvrtek 25. dubna 2019, tentokrát na pobočce slovenské Sociální pojišťovny v Žilině.
Cílem poradenského dne je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění jak na území Slovenské, tak i České republiky. Na jednom místě se tak od kvalifikovaných odborníků z obou institucí mohou dozvědět, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují, jakým způsobem se důchod z ČR na Slovensko a naopak vyplácí apod.
Skutečnost, že se po rozdělení ČSFR staly Česko i Slovensko od ledna 1993 samostatnými státy, měla dopad také do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za dobu odpracovanou ve společném státě má svá specifická pravidla, která jsou zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro občany s pracovní historií z období společné federace je proto poradenský den ideální příležitostí, jak získat relevantní informace mj. i o tom, jak se jim doby pojištění získané do 31. 12. 1992 započítají pro důchod.
Místo a čas, kdy se poradenský den koná:
Sociální pojišťovna, pobočka Žilina, ulice Antona Bernoláka 53/230, Žilina, čtvrtek 25. 4. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle +421 0906 175 130 či na e-mailu marta.trebaticka@socpoist.sk. Ke konzultaci budou zájemci potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty. Poradenství je standardně poskytováno bezplatně.
Poradenské dny k „česko-slovenským“ důchodům se konají 2x ročně již od roku 2014, střídavě na území Slovenské a České republiky. Je o ně vždy velký zájem, protože klienti zde získají komplexní informace o svých důchodových nárocích a odpovědi na vše, co jim v souvislosti s jejich důchodem není jasné. Příští poradenský den se bude konat na podzim v České republice. (12.4.2019)