Službami LifecycleIQ otevírá Rockwell Automation průmyslovým společnostem nové možnosti

Rozšířené portfolio profesionálních služeb propojuje znalosti s technologií, a pomáhá tak vytvářet dlouhodobé obchodní vztahy a reagovat na nejrůznější potřeby napříč hodnotovým řetězcem
Společnost Rockwell Automation chce pomoci ostatním společnostem rychleji a udržitelněji inovovat, zvlášť v této nelehké době, a proto rozvíjí své schopnosti v oblasti služeb a řešení a přichází s novou značkou: LifecycleIQ Services.
Tato nová značka ztělesňuje stále širší možnosti, jak se zákazník může díky technologii a špičkově vyškolenému personálu Rockwell Automation zapojit do vylepšování výkonu a přehodnotit, co je v rámci hodnotového řetězce možné.
Služby LifecycleIQ Services nabízí transformativní spolupráci, kterou dnes zákazníci potřebují a očekávají. Díky kombinaci digitálních technologií s rozsáhlým lidským know-how pomáhají tyto služby společnostem fungovat rychleji, chytřeji a pohotověji v každé fázi obchodního cyklu. Tyto služby firmám také dokážou pomoci uvědomit si sílu propojené společnosti Connected Enterprise v rámci plánování, provozu i fázích udržování, jak v greenfields, tak brownfields.
Společnost představila služby LifecycleIQ Services na veletrhu Automation Fair At Home. Záznam z prezentace je k dispozici zde.
„Služby LifecycleIQ Services vytváří model užšího zapojení zákazníka, který společnostem pomáhá řešit problémy, ale i objevit nové výrobní možnosti a proměnit je ve skutečnost,“ říká Frank Kulaszewicz, seniorní viceprezident služeb Lifecycle Services v Rockwell Automation. „Investujeme do poskytování širokého spektra celostních služeb, abychom společnostem pomohli k vyšší produktivitě a bezpečnosti napříč výrobou, veškerými procesy i životním cyklem závodu.“
Průmyslové společnosti mohou díky službám LifecycleIQ Services dosáhnout nejrůznějších cílů:
Těžit z možností digitální transformace
Podněty k digitalizaci se občas nedaří nastartovat, protože firmy neví, jaké kroky podniknout nebo kde začít. Za pomoci znalostí a zkušeností nabízených službami LifecycleIQ Services mohou firmy digitalizační iniciativy strategicky plánovat, implementovat a přizpůsobit si jejich rozsah.
Podpora začíná stanovením strategických cílů, vymezením oblastí využití a výpočtem obchodní hodnoty. Dále zákazníky Rockwell Automation podporuje prostřednictvím realizace, průběžné péče a neustálých inovací.
Snížit riziko pomocí komplexní podpory v oblasti kyberbezpečnosti
Kyberbezpečnost je dnes jednou z hlavních priorit, ovšem jen málo společností má odborníky na bezpečnost informačních i provozních technologií (IT a OT) zároveň. Rockwell Automation je jako jedna z mála společností vybavena na řešení komplexních bezpečnostních výzev v oblastech IT i OT. Rozumíme prostředí OT i jeho styčným plochám s IT a řídíme se standardy průmyslové bezpečnosti.
Služby LifecycleIQ Services pomáhají firmám osvojit si proaktivní přístup ke kyberbezpečnosti a postavit se k celému průběhu případného útoku, tedy co dělat před ním, během něj i po něm. Čím dál více společností také ke svým provozům připojuje pracovníky i partnery, jako například původní výrobce (OEM), vzdáleně a Rockwell Automation jim dokáže pomoci tato připojení ochránit pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu a služeb hodnocení stavu bezpečnosti.
Vylepšit podporu v oblasti pracovní síly
Společnosti potřebují nové způsoby podpory v oblasti pracovní síly, jelikož se potýkají s celosvětovými zdravotními výzvami a nedostatkem odborníků, zapříčiněným odchodem zkušených pracovníků do důchodu a přívalem nových technologií. Podporu v této oblasti potřebují také proto, že usilují o co největší využití technologií na Průmyslovém internetu věcí IIoT.
Služby LifecycleIQ Services dokážou firmám pomoci pustit se do řešení specifických výzev a nedostatků týkajících se pracovní síly formou zhodnocení konkrétních potřeb, určení priorit a vypracování programů rozvoje pracovní síly. Rockwell Automation dále využívá možností vzdálené podpory a technologií rozšířené reality, a pomáhá tak společnostem virtuálně spolupracovat s techniky podpory, posilovat jejich schopnosti formou virtuálního tréninku a poskytovat bezpečnostní služby bez potřeby posílat zaměstnance fyzicky do práce.
Pro zlepšení zákaznického zážitku přichází služby LifecycleIQ Services i s novým způsobem, jak získat více služeb prostřednictvím jediné smlouvy. Dohoda o sjednocené službě Integrated Service Agreement společnostem umožňuje vybrat si balíček nabízených služeb, zjednodušit tak proces podpory, mít jen jedno číslo, na které mohou volat v případě potřeby odborníků a získat přednostní obsloužení. Společnostem také nabízíme technickou podporu 24/7, opravářské služby, reporty a analýzy, služby v terénu a mnohem více, a to vše v rámci jediné sjednocené smlouvy. (16.3.3021)