Služební psi Hradní stráže jsou pro výkon služby připraveni čtyřiadvacet hodin denně

Příslušníci Hradní stráže nemají jen parádní uniformy a nevykonávají jen strážní službu v budkách před branami Pražského hradu. Nosí také maskáče, barety a kanady, střeží i na pohyblivých stanovištích a při své službě jsou vyzbrojeni pistolemi 
a samopaly. Třicet z nich k výkonu své služby využívá i psy. Jedním z psovodů Hradní stráže je rotný Tomáš Novák a se svým svěřencem, šestiletým belgickým ovčákem Coudym, střeží prostory Pražského hradu a zámku v Lánech.
 „Pro výkon služby využíváme psy obranné hlídkové a pak speciální, pro vyhledávání výbušnin,“ řekl rotmistr Jan Kříž, zástupce velitele čety psovodů Hradní stráže a dodal, že těchto psovodů působí u jednotky zhruba třicet a nejčastěji zastoupenou rasou jsou němečtí nebo belgičtí ovčáci.
Střežení prostoru Pražského hradu nebo zámku v Lánech se odehrává formou pochůzky na určené trase, kde psovod v doprovodu svého psa prověřuje, zda se ve střeženém prostoru nepohybuje nepovolaná osoba nebo se tam nenacházejí jiná nebezpečí. „Speciální psy využíváme v případě, kdy je nutné prověřit bezpečnost objektů, kde se předpokládá pohyb prezidenta republiky nebo jeho hostů,“ pokračoval rotmistr Kříž.
Každý služební pes prochází pravidelným výcvikem
Pro výkon služby psů je nutné, aby se svými psovody procházeli pravidelným výcvikem. U hlídkových obranných psů je výcvik zaměřen na poslušnost a obranu, u psích specialistů-bombařů se cvičí vyhledávání různých druhů výbušnin.
Mezi třiceti psovody slouží u Hradní stráže rotný Tomáš Novák. „Na pozici psovoda Hradní stráže jsem se dostal už jako voják základní vojenské služby, kde jsem prošel přijímacími náležitostmi jako všichni, kdo se hlásí k vojákům,“ vzpomínal na své začátky psovod a dodal, že navíc musel absolvovat náročnější psychotesty, na které se pro službu u této jednotky klade velký důraz.
Vztah založený na důvěře, to je pro psovoda i psa to nejdůležitější
Rotný Tomáš Novák slouží u Hradní stráže se šestiletým belgickým ovčákem malinois, který je vycvičen jako hlídkový obranný pes. „Coudy před výkonem služby žádnou speciální přípravu nepotřebuje, své úkoly dokáže plnit prakticky kdykoliv, kdy je to potřeba,“ vysvětlil psovod. S úsměvem také poznamenal, že pro turisty a návštěvníky Hradu jsou trochu raritou, pokud se pohybují v prostorách zahrad nebo dalších místech sídla hlavy státu. „Maskáče a pes na Hradě, to mnozí z nich nečekají. Budíme zájem, ale i autoritu, a myslím, že svou roli si náležitě užívá i Coudy,“ podotkl psovod.
„Při výcviku je největší odměnou pro Coudyho jeho míček, za který udělá takřka cokoli, ale z jeho chování vím, že má radost vždy, když ví, že udělal radost mně. Nejdůležitější pro psovoda totiž je, aby si se psem vytvořil velmi úzký osobní vztah, který je založený zejména na důvěře,“ doplnil psovod Hradní stráže rotný Tomáš Novák.