Smalt

 

Nejstarší známé ukázky s. jsou na spinadlech, uzdách, štítech apod. z údobí 400 – 250 př. Kr., nalezených ponejvíce v Galii. Nejstarší popis s. techniky je z 3. století po Kr. Velmi důkladně o s-ování pojednává ve svém techn. receptáři Theofilus Presbyter (kol r. 950 po Kr.). Smaltovat železné nádobí se pokusil po prvé Sven Rinmann ve Švédsku, r. 1783.