Smart systémy patří mezi nejmladší a v současné sobě nejdynamičtěji rozvíjející se obory ve společnosti ZAT

V minulých navštívila skupina novinářů Akciovou společnost ZAT, konkrétně její závod v Příbrami, kde měla možnost se blíže seznámit s výrobním programem, výsledky výzkumu a vývoje a plány do budoucna. Je třeba zdůraznit, že firma je předním dodavatelem řídicích systémů pro energetiku a průmysl ve světě. Zaměřuje se na jejich vývoj, výrobu a instalaci pro náročné průmyslové procesy s důrazem na jejich bezpečnost a životnost. Ve svém oboru patří mezi lídry v oblasti jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. V posledních letech se cíleně zaměřuje na vývoj a implementaci technologií z oblasti Průmyslu 4.0 a nadstavbových manažerských systémů. V současné době působí v téměř 70 zemích světa.
Společnost jako jedna z mála ve střední Evropě má vlastní vývoj, výzkum a výrobu řídicího systému. „To, že sami vyvíjíme, vyrábíme, nasazujeme i servisujeme vlastní i cizí řídicí systémy, má velkou výhodu pro naše zákazníky. Dokážeme promptně reagovat na jejich požadavky ať už při přípravě projektu nebo při řešení neočekávaných situací, které zákonitě vznikají při nasazování nového řídicího systému nebo při rekonstrukci stávajících,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.
Přinášíme stručný přehled o činnosti, podrobněji se některým z nich vrátíme v samostatných materiálech.
 
Výroba průmyslové elektroniky
Společnost se soustředí na výrobu elektronických sestav používaných v náročných průmyslových odvětvích. Pro dosažení náročných parametrů ZAT využívá moderní výrobní technologie. Ty umožňují stabilně dosahovat vysoké kvality produkce, její spolehlivosti a zároveň vysoké flexibility výroby pro náročné zákazníky. 
Vybrané typy produktů se podrobují testům ve ztížených podmínkách, např. zvýšená teplota okolí. Při testování jednotek se zpravidla používají automatická testovací pracoviště, která eliminují lidský faktor a garantují přesná měření se záznamy. Důkazem je i poskytování mimořádně dlouhé záruční doby na výrobky. Například na hardware řídicího systému SandRA ZAT garantuje záruční dobu 10 let.
Ve výrobním závodu v Příbrami ZAT ročně vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektroniky. Polovinu výrobní kapacity zabírají zakázky pro externí firmy. Špičkovou kvalitu firma zajišťuje použitím specializovaných kroků ve výrobním procesu, jako jsou mytí či selektivní lakování osazených desek. Ve výrobě plošných spojů ZAT splňuje nejnáročnější normy IPC-A-610 Class 3. Pro zajištění vysoké bezpečnosti a spolehlivosti při výrobě rozvaděčů má nastaveny interní procesy včetně odstupňovaného přístupu kontroly kvality.
Dalším oborem v oblasti výroby průmyslové elektroniky je medicínská technika, kterou ZAT vyrábí pro vlastní potřeby i pro externí zákazníky.
 
Jaderná energetika
ZAT dodává systém kontroly a řízení pro velké jaderné reaktory, malé jaderné reaktory a další jaderné technologie včetně souvisejících služeb. První dodávka I. generace řídicího systému ZAT proběhla v roce 1975 na československou jadernou elektrárnu A1 Jaslovské Bohunice.
V současné době jsou řídicí systémy a know-how firmy nasazeny na jaderných elektrárnách v 7 státech světa (10 % ve světě, 30 % v EU) – ČR, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Arménie, Finsko, Francie.
Aktuálně má ZAT rozpracované dodávky řídicího systému na 4 jaderných elektrárnách na Slovensku, v Maďarsku, Finsku a Arménii – i díky ZAT si Česká republika stále udržuje své jaderné know-how.
ZAT více než 25 let vyvíjí a dodává systémy RRCS pro tlakové vodní reaktory VVER 440 a VVER 1000
Novinka:
Vývoj řídicího systému pro nový typ jaderných reaktorů VVER 1200 - patent
-Čtyřletý vývoj ve spolupráci se Škoda JS – nová generace systému RRCS pro řízení pohonů LKP-M/4 v projektech SKŘ reaktorů VVER 1000 a VVER 1200
-Přednosti nového systému: zvládnutí vyššího výkonu, přesnější vyhodnocování polohy tyče (patentové řešení), možnost ovládání i při poruše, minimalizace času na údržbu při plánovaných odstávkách, projektová životnost 30 let, zlepšení kvality kontroly aktivní zóny – vyšší diagnostika mechanického stavu pohonu a palivové kazety
ZAT se zaměřuje i na vývoj a realizaci projektů pro malé a výzkumné jaderné reaktory. Firma dodala Centru výzkumu Řež řídicí a ochranný systém pro malý výzkumný reaktor a další technologie pro výzkum, čímž přispívá k vývoji jaderného reaktoru čtvrté generace. V současné době realizuje společně se Škoda JS vývojovou zakázku prototypu systému pro řízení experimentálního reaktoru na jihoamerický kontinent.
Společnost je v současné době připravena podílet se na nových projektech výstavby elektráren s nejmodernějšími typy reaktorů VVER v oblasti dodávek I&C i projektech/rekonstrukcích prodlužujících životnost provozovaných elektráren.
V rámci dostavby jaderných bloků v České republice chce společnost ZAT uplatnit svůj řídicí systém a know-how z oblasti jaderné energetiky na projektech VVER. Dodavatelem této technologie je také společnost Rosatom. Zdeněk Šíma, jednatel Rosatom Central Europe, se k tomu vyjádřil: „ZAT je tradičním dodavatelem řídicích systémů pro mnoho oborů průmyslu a dopravy. V jaderné energetice je spolehlivým partnerem pro dodávky výrobků a služeb nejen pro české a slovenské jaderné elektrárny, ale i pro jaderné elektrárny v mnoha zemích světa. Pro technologii VVER působil a působí ZAT na celkem 26 jaderných blocích a Rosatom očekává, že se společnost bude významným způsobem podílet i na dalších nových elektrárnách, včetně těch v České republice.“
 
Klasická energetika
ZAT realizuje dodávky řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.
Pro vodní elektrárny vyvíjí a nasazuje produkty pro výstavbu a modernizaci systémů kontrol a řízení. „Možnosti našich dodávek jsou různorodé a závisí hlavně na přání a požadavcích zákazníků. Jsme v této oblasti natolik zkušení, že dokážeme zákazníky často nasměrovat k pro ně výhodnému způsobu rekonstrukce. Třeba formou migrace části řídicího systému nebo vhodnou formou garantovaného servisu s možností redesignu nejproblematičtějších částí automatizačních prostředků,“ říká Karel Stočes, ředitel divize Energetika.
ZAT nabízí řešení projektu na klíč, tedy jako generální dodavatel stavby, i dílčí dodávky produktů využívajících kompaktní řešení procesních stanic.
Do první skupiny spadá například modernizace vodní elektrárny Lipno I, kde ZAT realizoval komplexní dodávku od basic designu přes nasazení robustního DCS systému SandRA Z200, kompaktních generátorů, fázování a lokální řídicí stanice až po uvedení do provozu a záruční a pozáruční servis. Po rekonstrukci elektrárna Lipno I potřebuje zhruba poloviční čas pro připojení do sítě oproti jiným technologiím. Samozřejmostí je bezobslužnost a dálkové řízení elektrárny ze 140 km vzdáleného dispečinku ve Štěchovicích.
Novinka:
V rámci současného trendu vyššího zapojení energetického mixu při výrobě elektrické energie ZAT vyvinuli kompaktní regulátor turbíny SandRA Z210 CTC. Jde o řešení pro turbíny menšího výkonu. Jeho výhody jsou především jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u robustních systémů. Řešení splňují všechny požadavky na přesnost a rychlost reakce na najetí bloku a dodávkách elektrické energie.
Dle Komory obnovitelných zdrojů energie existuje prostor pro výstavbu nových malých vodních elektráren v řádu stovek, přesněji 600 až 700 elektráren, podobně situaci vnímá Cech provozovatelů malých vodních elektráren, snad i optimističtěji. Pro srovnání, v současnosti je v Česku evidováno necelých 1600 malých vodních elektráren s výkonem od 1kW do 10MW.
 
Řídicí systém SandRA
SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS) navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému.
Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít ho jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií, jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.
 
Divize Medical
Společnost ZAT je certifikovaným výrobcem lékařských přístrojů a jejich součástek dle normy EN 60601-1. Zákazníkům nabízí vývoj inovativních a individuálních řešení i zakázkovou výrobu zdravotnických přístrojů a komponent. Garantuje odborné služby v oblasti implementace ISO 13 485 a získání CE značky pro výrobce zdravotních přístrojů. ZAT je členem asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a je certifikován společností DNV GL Nemko Presafe AS (produktová i procesní certifikace).
 
Smart systémy
Divize Smart systémy patří mezi nejmladší a v současné sobě nejdynamičtěji rozvíjející se obory ve společnosti ZAT. V loňském roce zaznamenala téměř dvojnásobný růst, kdy výše tržeb dosáhla 75 milionů korun a nový obchod rekordních 117,8 milionu korun. „Předpokládáme, že nárůst tržeb v této oblasti strmě poroste,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy. Divize realizuje malé až střední zakázky dle specifických požadavků zákazníka v oblasti dopravy, plynů, smart systémů a IoT řešení.  
Doprava
ZAT zajišťuje komplexní dodávky dispečerské řídicí techniky a dálkové diagnostiky technologických systémů v železniční dopravě. Se systémy ZAT se setkáte na několika úrovních řízení. Firma zajišťuje sběr dat od procesní úrovně přes lokální vizualizaci až po centrální krajské dispečinky.
Plynárenství
ZAT uskutečňuje inženýrské dodávky a integraci jednotlivých komponent technologických částí, jakými jsou přepočítače průtoku plynu, analyzátory kvality plynu a další snímače. Řídicím systémem SandRA zajišťuje bezpečný a plynulý provoz podzemních zásobníků plynu a také telemetrický řídicí systém předávací a regulační stanice plynu, který zajišťuje sběr a přenos provozních dat do řídicího centra provozovatele.
Inteligentní průmyslové systémy
Na základě požadavků zákazníka ZAT zajistí řídicí systém pro každý technologický proces. S využitím nejnovějších komunikačních sítí zajišťuje sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě nebo
je jejich využití neefektivní. Informace z různých zdrojů se následně sdružují do jednoho grafického rozhraní. Produkty mohou být postavené na vlastním řídicím systému ZAT SandRA či na systémech renomovaných český a zahraničních výrobců.
V loňském roce firma uvedla na trh novou platformu SimONet, která zajišťuje bezdrátový sběr, přenos a zpracování dat pomocí sítí IoT.
 
SimONet
•platforma pro sběr, uložení, vyhodnocení a vizualizaci informací prostřednictvím technologie IoT – zasílá notifikace a upozorňuje na nestandardní stavy, hledá souvislosti mezi hodnotami, detekuje případné ztráty, předchází havarijním stavům
•komplexní správa hodnot a monitoring spravované lokality nebo objektu – systém dokáže analyzovat měřená data, zvyšovat efektivitu plánování údržby a vede k finančním úsporám
•v různých uživatelských úrovních nabízí typy přístupů pro správce, techniky, manažery
•SimONet umožňuje sledovat: energie, objekty, polohu, produktovody i sběr dat v zdravotnických přístrojích ohledně zdraví pacienta
SimONet Collectiion poskytuje:
•sběr dat z technologických procesů a zařízení v místech, kde není možné použít standardní komunikační sítě, nebo je jejich využití neefektivní
•komplexní monitoring elektrických i neelektrických veličin
•technické řešení je založeno na platformě IoT, kdy sběr dat je prováděn z bateriově napájených nízkoenergetických senzorů
•v návaznosti na senzorickou část jsou data ukládána do databáze
•vizualizace v návazném produktu SimONet Visualization nebo v externím nástroji zákazníka
SimONet Visualization poskytuje:
•v manažerských i technických pohledech lze zobrazovat aktuální i historická data
•dále umožňuje provádět výpočty a dávat tato data do souvislostí s okolními vlivy (teploty, prašnost, hluk aj.)
•systém nabízí možnost filtrů, exportování informací do standardních formátů, zobrazuje měřicí místa nad mapovými podklady s možností zápisu detailu ke každému měřícímu místu (informace o montáži, technikovi, termín další kalibrace, záznam o GPS, archiv poruch, oprav, správu účtů, úrovní přístupu aj.)
•standardní vizualizační platformu je možné upravit dle požadavků zákazníka
•prostřednictvím datových konektorů lze napojit jiná uživatelská data (20.11.2019)