Snadnější přístup online díky rejstříku evropských filmů

V současnosti pochází z Evropy přibližně jen 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská, a to navzdory tomu, že Evropa zaujímá ve světové kinematografii významné postavení: v letech 2007–2016 v ní vzniklo více než 18 000 filmů a celkový objem produkce se mezi lety 2007 a 2016 zvýšil o 47 % – z 1 444 na 2 124 celovečerních filmů.
Komisařka Marija Gabrielová, odpovědná za digitální ekonomiku a společnost, u příležitosti akce nazvané Marché international du film classique (Mezinárodní trh klasického filmu) v Lyonu představí prototyp rejstříku evropských filmů, jednu ze stěžejních iniciativ strategie Digital4Culture, jež je rovněž součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018.
Díky tomuto novému rejstříku, jenž byl vytvořen za pomoci Evropské audiovizuální observatoře, budou moci odborníci, veřejné orgány i běžní občané získávat informace o evropských filmech a jejich dostupnosti na internetu v rámci služeb videa na vyžádání (VOD) ve všech zemích Evropské unie.
Komisařka Gabrielová k tomu uvedla: „Musíme se snažit, aby evropská díla měla obecenstvo, které si zaslouží. Digitální transformace má ohromný potenciál posílit pozitivní dopad kultury, ať už ekonomicky, či společensky. Právě to je cílem rejstříku evropských filmů a v obecnější rovině také úkolem strategie #Digital4Culture: využít prospěšného propojení mezi digitálními technologiemi a kulturou.“
Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics dodal: „Evropským kulturním dědictvím nejsou jen památky, literatura, obrazy či různé tradice, ale také naše mimořádně bohatá kinematografie. Vítám tuto iniciativu realizovanou v rámci Evropského roku kulturního dědictví, protože díky ní se evropské filmy – starší i ty současné – snáze dostanou k více lidem.“
V současnosti pochází z Evropy přibližně jen 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská, a to navzdory tomu, že Evropa zaujímá ve světové kinematografii významné postavení: v letech 2007–2016 v ní vzniklo více než 18 000 filmů a celkový objem produkce se mezi lety 2007 a 2016 zvýšil o 47 % – z 1 444 na 2 124 celovečerních filmů.
Rejstřík je prozatím stále ve fázi prototypu a obsahuje údaje o 35 000 evropských filmech v 115 VOD službách. Spuštění beta verze se plánuje na jaře 2019 a konečné verze na konci příštího roku.
Řada výhod
Tento inovativní rejstřík financovaný z programu podpory evropského audiovizuálního odvětví MEDIA budou moci používat občané, odborníci i veřejné orgány. Rejstřík má řadu výhod:
  • pro občany: vytvořením bohatého a rozmanitého virtuálního filmového archivu se výrazně zviditelní evropská kinematografie v celé EU,
  • pro odborníky: autoři a producenti budou mít přehled o tom, ve kterých zemích a v rámci kterých služeb jsou jejich filmy k dispozici jako video na vyžádání; distributoři, kteří budou chtít lépe propagovat své evropské filmy, budou vědět, které VOD služby nabízejí podobná díla, a budou mít proto pravděpodobně zájem i o jejich filmy; VOD služby získají přehled o evropských filmech online na jiných územích, jež by mohly zaujmout i jejich diváky, pro
  • veřejné orgány: informace o kvalitě legální nabídky evropských filmů na internetu; konkrétněji budou fondy a agentury podporující filmy vědět, zda jsou tyto filmy skutečně k dispozici, a tedy zda se vyváží do jiných členských států; kromě toho bude rejstřík nástrojem, který budou moci používat regulační orgány, aby monitorovaly uplatňování nedávno revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách, jež v zájmu rozšíření a zkvalitnění nabídky evropských filmů online stanoví, že minimálně 30 % takto nabízených filmů musí tvořit evropská díla.
Souvislosti
Iniciativa je součástí strategie Digital4Culture a Evropského roku kulturního dědictví 2018. Digitální revoluce dává vzniknout novým, inovativním formám umělecké tvorby, umožňuje širší a demokratičtější přístup ke kultuře a kulturnímu dědictví a mění možnosti přístupu ke kulturnímu obsahu a jeho využívání a zpeněžení. Aby tento vývoj zohlednila, opírá se strategie Digital4Culture rovněž o návrhy, jejichž cílem je modernizovat předpisy o autorském právu a usnadnit přeshraniční přístup k televizním a rozhlasovým pořadům online. Tyto návrhy vycházejí ze strategie pro jednotný digitální trh a jsou předmětem jednání Evropského parlamentu a Rady EU.
Evropský rejstřík je podporován z dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Za 27 let své existence podpořil program MEDIA vznik a distribuci více než 2 000 filmů, dokumentárních filmů, televizních seriálů a v poslední době i animovaných filmů. Komise navrhuje navýšit v příštím rozpočtovém období 2021–2027 rozpočet programu MEDIA o 30 %, resp. o 1,2 miliardy eur. V nadcházejících letech se bude více investovat do mezinárodní propagace a distribuce evropských děl a inovativních vypravěčských postupů, včetně virtuální reality. (21.10.2018)