Snazší oddlužení pro živnostníky?

Evropský parlament směrnici o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení, která upravuje tzv. „druhou šanci pro podnikatele.“
Pokud směrnice bude (pravděpodobně v květnu) schválena i Radou EU, pak by napříště mohli poctiví podnikatelé, kteří se dostanou do finančních problémů využít možnosti oddlužení, která by trvala pouhé tři roky. Idea směrnice je veskrze správná, a navíc bezpochyby kopíruje současný trend v celé EU. Problémem však je, že případná záchrana těchto podnikatelů jde na vrub jejich věřitelů, u kterých také není důvod se domnívat, že se jedná o nepoctivé podnikatele.
V samotné praxi proto bude klíčová schopnost soudů posoudit, zda podnikatel při své činnosti jednal s péčí řádného hospodáře a využil veškeré možnosti pravidel podnikatelského úsudku. Právě a pouze precizní rozhodovací praxe soudů bude fungovat jako prevence, aby nepoctiví podnikatelé již při uzavírání závazků nejednali lehkovážně s vidinou možného oddlužení, jakožto snadného řešení jejich případné situace. (2.5.2019)