Sněžnice

 

Široké podklady pod chodidla, aby se mohlo lépe po sněhu, jsou známy již v starověku. Xenofon se zmiňuje kol. r. 370 př. Kr. o jakýchsi s., jaké dávali koňům Arméni. Totéž vypráví Strabon (kol r. 18 po Kr.) o Kavkazanech. V Evropě se objevuje s. někdy v 10. století v Norsku. O kruhovitých s. se zmiňuje r. 1405 Kyeser z Eichstädtu.