Snižování administrativní zátěže je prioritou, na MPO proto vzniká nová sekce Podnikání a služeb

Administrativní zátěž je u nás zbytečně velká, a dokládá to i studie Doing Business 2019, která byla nedávno publikována Světovou bankou. Pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou je její snižování jednou z priorit, proto na Ministerstvu průmyslu a obchodu vzniká nová sekce Podnikání a služeb.
"Co se týče administrativní zátěže podnikatelů a firem, tak nyní jsme v rámci hodnocení mezinárodní analýzy Doing Business na 35. místě. Udělám vše, co budu moci, abychom se posunuli na 20. pozici,“ uvedla ministryně Nováková na snídani s Lidovými novinami. Systém hodnocení ČR z hlediska administrativních povinností a zatížení podnikatelů a firem chce mít přes měřitelné parametry. „Měli bychom systém našeho hodnocení přizpůsobit mezinárodní klasifikaci, tak abychom vycházeli ze stejných hodnotících parametrů, jak je aplikuje při zpracování svých hodnotitelských zpráv International Financial Corporation of the World Bank,“ řekla Marta Nováková.
Na snídani, kterou pořádalo v pondělí vydavatelství Mafra, se řešila i jaderná energetika. „Státní energetická koncepce jasně definuje zásadní roli jaderných energetických zdrojů v českém energetickém mixu. Přesto nikdo zodpovědný dnes není schopen odhadnout, jaké budou ceny energie v roce 2035. Zásadní proto je, aby elektrická energie byla cenově dostupná. A tím se musíme při rozhodování o dostavbě nových jaderných zdrojů řídit," uvedla ministryně Marta Nováková. MPO pracuje na národním klimaticko-energetickém plánu. Ten je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a bude se projednávat s Evropskou komisí. „To nebude jednoduché. Po projednání s EK budeme muset výsledky zapracovat a Státní energetickou koncepci aktualizovat. Určitě bychom ale neměli udělat podobnou chybu jako při zavádění podpory solárních elektráren,“ uvedla ministryně.
Ministryně Nováková také řekla, že nyní je již jasné, že vláda do konce letošního roku nerozhodne o investorském modelu dostavby nových jaderných zdrojů. „Všechny expertní skupiny pracují a zpracovávají příslušné analýzy, ale my musíme dát přednost věcnému a odbornému posouzení v řadě klíčových oblastí, které jsou jasně reflektovány strukturou expertních skupin. Předpokládám, že máme zhruba rok, abychom toto rozhodnutí dovedli do závěrečné fáze,“ uvedla ministryně. (17.12.2018)