Sociálně-ekonomické dopady, odborné souvislosti i časový harmonogram. Uhelná komise na prvním jednání stanovila klíčová témata a pracovní skupiny

Jízdní řád, tedy časový harmonogram, odborné parametry, sociální a ekonomické dopady útlumu uhlí. Tři základní oblasti, kterými se bude zabývat vládní uhelná komise. Dnes poprvé zasedala. Členové se shodli, že bude mít tři pracovní skupiny, které budou odpovídat výše uvedeným klíčovým oblastem. Právě ty je třeba v souvislosti s postupným ústupem od hnědého 
i černého uhlí a související změnou energetického mixu řešit.
Uhelná komise by se měla scházet jednou měsíčně. „V komisi máme zástupce z oblasti těžby, zaměstnavatelských svazů, odborů, regionů, ale i ekologů a akademiků, takže je zcela vyvážená,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Dnes jsme si potvrdili, že bude mimo jiné řešit jízdní řád útlumu těžby, tedy přístup České republiky k uhlí obecně včetně časového harmonogramu s ohledem na energetický mix jako takový.“ 
„Když jsem před časem mluvil o uhelné komisi, reakce byly veskrze pozitivní. Jsem rád, že se ji podařilo v rekordně krátkém čase ustanovit a začali jsme pracovat,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Řešíme složitou oblast s mnoha různými zájmy a požadavky, někteří požadují ukončení těžby uhlí už v roce 2025, někteří naopak ideálně vůbec, nejdříve však v roce 2050. Na útlum těžby se musíme podívat výhradně z odborného, nepolitického pohledu, důsledně vyhodnotit jednotlivé uhelné zdroje, jejich environmentální dopady, účinnost těchto zdrojů, musíme se do detailu podívat i na související legislativu, financování odklonu od uhlí a na sociální dopady v uhelných regionech. Inspirací je nám fungování Uhelné komise v Německu, což bylo na dnešním prvním jednání komise kvitováno.“
Uhelná komise vše musí řešit apoliticky, odborně a z dlouhodobého pohledu. Proto má následující složení:
Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu)
Richard Brabec (ministr životního prostředí)
David Koppitz (náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj)
Ondřej Landa (náměstek pro řízení sekce Právní a majetek státu, Ministerstvo financí)
Jiří Vaňásek (náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Martin Štemberka (předseda, Český báňský úřad)
Zdeněk Osner (předseda představenstva Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)
Daniel Beneš (viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR)
Vladimír Dlouhý (prezident, Hospodářská komora)
Jaromír Franta (I. místopředseda, Českomoravská konfederace odborových svazů)
Jan Rovenský (Greenpeace)
Jiří Koželouh (programový ředitel Hnutí Duha)
Martin Klika (1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje)
Jana Mračková Vildumetzová (hejtmanka Karlovarského kraje)
Jakub Unucka (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje)
Pavel Pustějovský (předseda Podvýboru pro energetiku)
Zástupce Výboru pro životní prostředí PSP ČR
František Hrdlička (ČVUT)
Jiřina Jílková (UJEP)
Doporučení, jak Českou republiku přizpůsobit útlumu využívání energie z fosilních paliv, plánuje uhelná komise vládě předložit nejpozději do konce příštího roku. (26.8.2019)