Sodexo jako první recykluje benefitní plastové karty

Sodexo Benefity nezapomíná na ekologii ani v době covidové. Jako první společnost v České republice se rozhodla šetrně recyklovat své benefitní karty. Držitelé stravenkových a volnočasových karet s propadlou platností je mohou do konce dubna vrátit, a podpořit tak životní prostředí.  Sodexo za každou vybranou kartu navíc věnuje 10 Kč na výsadbu stromů po celé České republice.
„Na konci března vyprší platnost několika desítkám tisíc našich benefitních karet. Je to poměrně hodně plastu, který končí nejčastěji ve směsném odpadu nebo v lepším případě ve žlutých kontejnerech. Řekli jsme si, že s tím musíme něco udělat. Držitelům našich karet proto nabízíme, ať nám kartu vrátí a my ji necháme ekologicky recyklovat,“ říká Tereza Knířová, mluvčí společnosti Sodexo Benefity.
Do projektu se mohou zapojit zaměstnanci i firmy. Jednotlivci tím, že kartu donesou nebo pošlou do Zákaznického centra Sodexo v Praze nebo Brně. Firmy tak, že sesbírají karty od zaměstnanců a hromadně je doručí v jednom balíku – čím více jich pošlou současně, tím je to ekologičtější. U největších klientů umístí Sodexo speciální sběrné boxy, kam mohou zaměstnanci karty vhodit. A co se s vybranými kartami stane?
„Všechny karty budou směřovat do naší jednotky ERVOeco. Jde o světově unikátní technologii na bezemisní zpracování odpadu. Ta plastové karty rozloží na původní látky, z nichž byly vyrobeny. Z těchto látek následně vzniknou nové výrobky například nové platební karty, plyšové hračky nebo kostky Lega. To je základní princip udržitelné cirkulární ekonomiky, jejímž cílem je mimo jiné vyřešení největšího problému lidstva – hromadění odpadků,“ říká Miroslav Šilhan, ředitel společnosti LOGECO, která jednotku ERVOeco provozuje a vyrábí, a dodává: „Recyklaci karet zajistíme bezplatně, protože podporujeme české i celosvětové firmy, které myslí na udržitelnost, mají podobný přístup k planetě jako my a jdou ostatním příkladem.
Ekologickou recyklací karet iniciativa největšího poskytovatele firemních benefitů ale nekončí. Za každou vrácenou kartu věnuje společnost Sodexo 10 Kč nadaci Sázíme budoucnost, která zajišťuje výsadbu stromů po celé České republice. „Peníze vybrané díky sběru a recyklaci karet Sodexo poslouží na financování grantů na výsadbu stromů a následnou péči o ně. Návrat zeleně je velmi důležitý, protože podporuje stabilitu ekosystémů a zadržování vody v krajině, poskytuje útočiště a je zdrojem potravy pro řadu živočichů,“ říká Anna Poledňáková, PR manažerka iniciativy Sázíme budoucnost.
Dalším partnerem projektu Recyklace karet se Sodexo je organizace Ukliďme Česko. „V loňském roce jsme spustili projekt Kam s ním. Jeho cílem je poradit uživatelům, jak správně zacházet s odpady, a dávat tak věcem, které jim dosloužily, šanci na druhý život a tím předcházet vzniku odpadů. Rádi jsme proto odběrná místa Sodexo benefitních karet přidali do mapy projektu,“ říká Radek Janoušek, zakladatel Ukliďme Česko. Více informací na www.sodexo.cz (16.3.2021)