SOLAR GLOBAL: Solární elektrárny již nepotřebují podporu

Česká firma oznamuje průlom v obnovitelných zdrojích. Díky jedinečným zkušenostem dokáže postavit a provozovat solární elektrárny ziskově i bez jakékoliv podpory.
Skupina Solar Global, jeden z leaderů na českém trhu energie z obnovitelných zdrojů, oznámila instalaci první solární elektrárny, která se obejde bez jakékoliv podpory. Fotovoltaické zdroje se tak mohou stát plně konkurenceschopnými s konvenčními zdroji energie, protože ceny elektřiny pokrývají náklady na přípravu, stavbu i provoz elektrárny. První plánovaný projekt o výkonu 200 kWp vyroste na střechách průmyslového parku v Moravském Písku, v přípravě jsou i plochy na brownfieldech typu skládky odpadu.
První větší solární elektrárna, která se obejde bez jakýchkoliv dotací, vznikne v Moravském Písku. Česká skupina Solar Global zde na střechách průmyslového parku začíná stavět zdroj o výkonu stovek kilowatt, který z ceny prodané elektřiny plně pokryje náklady na projektování, výstavbu i provoz. „Díky vývoji ceny elektřiny dnes dokážeme postavit jakýkoliv solární zdroj, aniž bychom potřebovali jedinou korunu dotace. Solar Global ve svém projektu využívá nejen propadu cen technologií ale také své schopnosti komplexně pokrýt celou škálu činností, které s přípravou projektu elektrárny, její výstavbou a následným provozem souvisí, a to vše ve vlastní režii. Umíme sami vybudovat elektrárnu, zajistit vlastní instalaci a připojení, její následný servis po celou dobu životnosti, a nakonec i obchod s elektřinou na velkoobchodním trhu,“ uvádí Vitězslav Skopal, majitel Solar Global.
Elektrárna v Moravském Písku bude mít výkon 200 kWp. Společnost Solar Global má připraveno několik dalších solárních projektů, které chce také začít budovat a provozovat čistě na tržním principu prodeje elektřiny do sítě. K výstavbě nových solárních parků chce Solar Global využít vedle střech průmyslových areálů také potenciál průmyslově znečištěných lokalit, takzvaných brownfieldů či jinak znehodnocených průmyslových ploch a rekultivovaných skládek. Těžit bude ze zkušeností výstavby 25 solárních parků v Česku a jednoho fotovoltaického projektu v Německu. Právě tam Solar Global realizoval obdobný projekt využívající plochu tří hektarů nad bývalou skládkou. Šlo o stavbu elektrárny u bavorského města Schönwald s instalovaným výkonem 668 kilowattů za zhruba 730 000 eur (téměř 19 milionů korun), která byla uvedena do zkušebního provoz na začátku letošního roku.
“Naším cílem je nabídnout na českém trhu čistou elektřinu ze slunce a bez podpory. Jde o pilotní projekty, které jsme schopni realizovat díky našim unikátním zkušenostem.  Pro instalace do velikosti 1 MWp není potřeba schválení od Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdroj s výkonem nad hranici 1 MWp už ale toto schválení potřebuje. Požadavek takového omezení vznikl původně jako pojistka před finančními dopady na spotřebitele. V tuto chvíli ale není bohužel jasné, zda můžeme postavit i větší elektrárnu, i když na její provoz nebudeme vůbec potřebovat ani požadovat jakékoliv dotace,“ uvádí Vitězslav Skopal za Solar Global.
Trendem současných projektů je výstavba na střechách nebo brownfieldech, jako jsou například skládky. „První takovýto velký projekt jsme realizovali v Německu, kde jsme v bavorském Schönwaldu instalovali zdroj o výkonu 668 kWp v hodnotě 730 000 Eur,“ uvádí Skopal.
Celkově Solar Global realizoval 25 parků s výkonem 36,5 MWp v Česku a jednu elektrárnu s výkonem 668 kWp v zahraničí. V obnovitelných zdrojích a ukládání energie vidí Solar Global potenciál do budoucna i pro Česko. „Naše zkušenost ze správy zdrojů s celkovým výkonem 100 MWp ukazují na velmi malou poruchovost panelů, dlouhodobou stabilitu výkonu a predikci výroby,“ dodává Skopal.
SOLAR GLOBAL
Skupina Solar Global a.s. v ČR vlastní a provozuje 25 solárních parků o celkovém instalovaném výkonu 36,5 MWp. Solar Global Service a.s., přední český poskytovatel služeb pro provozovatele solárních elektráren v ČR, má ve správě 68 fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu přes 97 MWp.
V minulém roce se Solar Global stal také průkopníkem ve využití velkokapacitních baterií v ČR. Vůbec jako první v Česku instaloval baterii o kapacitě 1 MWh v Prakšicích na Uherskohradišťsku. (29.4.2019)