Solná kyselina

 

Kdy se objevuje po prvé, není zatím známo. První se o ní zmiňuje Libavius (Alchymia, 1595). Čistou připravil, podle všeho, až něm. chemik J. Glauber, ve 40. letech 17. století a doporučoval ji, mimo jiné, místo stolního octa! Průmyslového významu nabyla až koncem 18. století, ve spojení s výrobou sody.