Sonda pro bezkontaktní 3D skenování

Společnost Renishaw uvádí na trh novou sondu RFP fringe probe určenou pro použití s pětiosým měřicím systémem REVO pro souřadnicové měřicí stroje (CMM). Sonda RFP pro bezkontaktní 3D skenování tak zvyšuje výkonnost a kapacitu celého měřicího multisenzorového systému se zaměřením na velmi přesné snímání volných ploch a následné zpracování vysokého počtu měřených bodů například formou tak zvané teplotní mapy (heat map). Systém REVO tak nyní nabízí ještě širší možnosti uplatnění ve většině průmyslových aplikací nejen díky jedinečnému pětiosému pohybu a kontinuálnímu polohování, ale i všem pěti různorodým sondám, které je možno využít během automatického měření jediného dílu.
Všechny sondy systému REVO lze automaticky vyměňovat. Jde o sondy pro kontaktní skenování, dotekové spínání, kontrolu drsnosti povrchu, sondu pro bezkontaktní 3D skenování a optickou sondu. Všechny se používají na jednom společném souřadnicovém rámu a zajišťují tak výběr optimálního nástroje k měření mnoha prvků na jediném souřadnicovém měřicím stroji (CMM).
Sonda RFP promítá vzor proužků na povrch dílce a kamera sondy snímá odchylku ve vzoru proužků, aby bylo možné vytvořit mračno bodů dat 3D povrchu. Mračno dat je následně vyhodnoceno 3D metrologickým softwarem, který poskytne výsledky kontroly a tak zvanou teplotní mapu (heat map) dílu. Bezkontaktní kontrola strukturovaným světlem pomocí RFP nabízí zřejmé výhody oproti tradičním metodám dotekového snímání pro libovolné povrchy a složité geometrické tvary, jako jsou dílce vyráběné aditivní výrobou, profily lopatek a lopatková kola, spalovací komory hlavy automobilového válce a jemné povrchy nevhodné pro dotekové měření.
Na rozdíl od jiných bezkontaktních systémů kontroly strukturovaným světlem sonda RFP fringe probe nevyžaduje referenční značky pro spojení dat z různých oblastí, protože to systém REVO provádí automaticky. Povlakování dílce matnou látkou rovněž není nutné díky automatické kompenzaci expozice různých barev, textur a odrazivosti povrchu, což zajišťuje optimální výsledky dat.
Dva nové softwarové nástroje zajišťují snadno použitelné plánování kontroly a digitalizaci.
Plánovač kontroly RFP je nástroj pro plánování dráhy a generování DMIS programů součástí z CAD, zatímco digitalizační aplikace RFP provede uživatele kolem dílců bez modelů a ke shromažďování dat dochází v rámci procesu reverzního inženýrství.
Sonda RFP je automaticky a opakovaně zaměnitelná za všechny ostatní možnosti sond dostupných pro systém REVO, takže data z každého snímače sdílejí společnou nulovou referenci. Tato flexibilita znamená, že ke kontrole široké škály prvků lze vybrat optimální nástroj, a to vše na jedné platformě souřadnicového měřicího stroje (CMM), která je řízena rozhraním kompatibilním s I++ a metrologickým softwarem MODUS™ od společnosti Renishaw.
Od 7. do 11. října budou mít návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 v Brně možnost prohlédnout si nový systém RFP ve stánku společnosti Renishaw v hale P. (10.9.2019)