Soutěž MANAŽER ROKU: Hlásí se do ní osobnosti se zvučnými jmény

Nominace do letošního 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU jsou v plném proudu. Vedle tradičních oborových kategorií nabízí zajímavé inovace, pět nových kategorií, které reagují na technologické a společenské změny a nové trendy v managementu.
Vědec a zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT prof. Vladimír Mařík, profesorka ekonomie Eva Kislingerová, podnikatel Martin Hausenblas, vizionář prosazující v ČR myšlenku autonomních vozidel a vysokorychlostních tratí. To jsou tři jména osobností, které se objeví v letošním 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jejímž vyhlašovatelem je Česká manažerská asociace (ČMA). Další osobnosti se už do ní hlásí také.
Prestižní manažerské klání má za sebou čtvrtstoletí, letos v dubnu na Pražském hradě obdrželi ti nejlepší titul Manažer čtvrtstoletí. „Soutěž soustavně vyhledává nejlepší příklady řídící praxe, a to nejen v byznysu, ale i mimo něj. Přispívá tak k motivaci manažerů a pomáhá s přenosem poznatků a zkušeností těch nejlepších,“ říká prezident ČMA Pavel Kafka.
Právě výměna zkušeností a příležitost k setkávání s úspěšnými manažery je vůbec nejsilnější motivací, proč vstoupit do soutěže. Zmiňuje ji téměř 80 % finalistů. Přirozeně, že soutěž je prestižní záležitostí a skvělou vizitkou pro manažera, jeho podřízené, celou společnost. Možnost prezentace je dalším klíčovým motivem účasti, a to pro třetinu finalistů.
Manažeři křtily svou knihu
Dvě zmíněné motivace se ČMA podařilo spojit vydáním knihy 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu, která nese hrdý podtitul Manažeři se lvíčkem, následnými jejími křty a doprovodnými networkingovými akcemi. Právě příběhy úspěšných Manažerů čtvrtstoletí, jsou těžištěm této obsahově a vizuálně atraktivní publikace. Jsou to pokračovatelé prvorepublikových podnikatelských a manažerských legend, o nichž kniha autora Kamila Mikety také pojednává.
I letošní 26. ročník nabízí oba motivační aspekty. Pojatý je na rozdíl od předchozích let inovativně - soutěž reaguje na nástup smart technologií a moderní trendy v managementu. Přibylo pět nových či inovovaných kategorií, ať už se jedná o Smart manažer, Leader for future, Krizový manažer či Mladý manažerský talent do 35 let. Novinkou je kategorie Zahraniční manažer. Úpravy doznalo klasické oborové zaměření, počet kategorií se zúžil. Co zůstává stejné, jsou termíny – uzávěrka koncem února 2019 a slavnostní vyhlášení těch nejlepších v dubnu příštího roku.
O soutěži
Již 25 let soutěž vyhledává, hodnotí a oceňuje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je současně prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo téměř 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni Manažeři čtvrtstoletí. Další informace, včetně nominačních listů či přihlášek, najdete na https://www.manazerroku.cz (30.11.25018)