Soutěž MANAŽER ROKU míří i na smart

Letošní 26. ročník prestižní manažerské soutěže reaguje na technologické a společenské změny a moderní trendy v managementu a přináší nové kategorie. Jednou z nich je Smart manažer.
 
Prestižní klání osobností v soutěži MANAŽER ROKU se o slovo hlásí novými kategoriemi jako je Interim manažer, Zahraniční manažer, Vizionář či Mladý manažerský talent do 35 let. Patří mezi ně i soutěžní kategorie Smart manažer, což odborníci vítají.
Například Hynek Gloser, vizionář a spolumajitel společnosti Consilia Futura Europa, autor projektů Smart Biotic Pump, vidí ve vyhledávání, hodnocení a oceňování smart manažerů značný přínos. „Jeden z hlavních problémů současnosti jsou prudce se rozvíjející zejména informační a komunikační technologie a z ní vyplývající změny sociálních a ekonomických modelů a chování lidstva. Lidé nechápající souvislosti tohoto proměňujícího se světa se stávají jen slepými konzumenty. To je riziko revoluce 4.0! Proto je určitě přínosné, vyhledávat Smart manažery, neboť smart manažer musí umět vidět svět v souvislostech,“ říká.
Architekt a urbanista Michal Postránecký, zakladatel a vedoucí Centra Města Budoucnosti na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT poukazuje na to, že „smart musí vyváženě reprezentovat nejen optimální vztah k výhodám zvětšujícího se digitálního světa, ale i způsob řešení běžných životních situací bez pomocníků na tomto virtuálním světě závislých. Jejich nadužívání mohou zásadně snížit naše kognitivní schopnosti, včetně té základní a tou je přežití na této planetě“.
Unie Smart City, která je partnerem soutěže MANAŽER ROKU v kategorii Smart manažer, poukazuje na důležitost chytrých řešení pro vývoj společnosti a zkvalitnění života. „Záměrem Unie je stát se zastřešujícím subjektem v rámci katalogizace a popisu jednotlivých smart služeb, inovací a řešení, a to nejenom pro veřejnou správu, ale i pro soukromoprávní subjekty,“ říká prezidentka Unie Smart City a majitelka společnosti VERDERA Consulting Petra Misterková. Stejně jako výše zmínění smart vizionáři připomíná, že na chytrá řešení je potřeba pohlížet komplexně, jeho součástí je sdílení dat. Uveďme jeden konkrétní příklad z mnoha – těžko lze za chytré město považovat město, které během dvou let třikrát rozkope stejný chodník, jednou mění dlažbu, pak potrubí a nakonec pokládá kabeláž. „Naše Unie chce být garantem smart náhledu. V tomto směru jednáme s ministerstvy a dalšími subjekty veřejné správy,“ dodává Petra Misterková.
Do kategorie Smart manažer a dalších soutěžních kategorií se lze přihlásit do konce února 2019. Slavnostní vyhlášení těch nejlepších je plánováno na konec dubna. (28.1.2019)