Soutěž MANAŽER ROKU slaví 30 let – představí téma inovace a upozorní na důležitou roli manažerů pro ekonomiku země

Hlavním tématem letošního 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU jsou inovace – digitalizace, moderní technologie, trvale udržitelný rozvoj a trendy v managementu. Jubilejní ročník prestižního ocenění zároveň upozorní na význam manažerů pro prosperitu regionů i ekonomiky země. Nominovat MANAŽERKU/MANAŽERA ROKU je možné do 30. června 2023.
Manažer je klíčovým prvkem k dosažení úspěchu a jeho kvalitně odvedená práce si zasluhuje uznání a respekt. Svým rozhodováním ovlivňuje míru zaměstnanosti v podniku, a tím i rodiny svých zaměstnanců a kvalitu života obyvatel v regionu, kde působí, charakterizuje pozici manažera Olga Girstlová, prezidentka ČMA.
Přirozená autorita a schopnost vést tým lidí k dosažení společného cíle jsou předpokladem každého úspěšného manažera. Nároky na správný výkon této funkce neustále rostou, manažeři čelí stále novým výzvám a jejich osobnostní i profesní předpoklady ovlivňují, jak firma nové situace a okolnosti zvládne. Sdílení příkladů dobré praxe a ocenění nejlepších manažerů jsou tak podstatou soutěže MANAŽER ROKU.
„Dobrý manažer je konzistentní, vytrvalý, cílevědomý a sleduje dlouhodobé cíle, kdy společenský přínos musí stavět nad osobní prospěch, či rychlé zisky,“ myslí si Jan Lát, spolumajitel společnosti BENEŠ a LÁT, MANAŽER ROKU 2021 a zároveň vítěz kategorie Průmysl a navázané obory.
Profesor Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT, který byl zvolen MANAŽEREM ROKU 2018 a je letošním ambasadorem soutěže, k tomu dodává: „Management provází rozvoj společnosti na každém kroku a bez manažerství nemůžeme společnost posunout dopředu. Ukazuje se, že budeme muset překonávat mnoho problémů, abychom společnost, která je zaměřena na co nejefektivnější, nejrychlejší, nejmasovější výrobu, postupně převedli na společnost, kde budeme šetřit zdroje, kde budeme vyrábět jen to, co potřebujeme, a kde budeme šetřit naši přírodu. Protože my nejsme pány přírody. My jsme její součástí."
Finalisté soutěže v roce 2021
30 let prestižní soutěže
Soutěž MANAŽER ROKU, jejímž pořadatelem je Česká manažerská asociace (ČMA), ve spolupráci s partnery již 30 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů a lídrů. Za tu dobu získalo titul MANAŽER ROKU a MANAŽERKA ROKU 67 osobností a do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů. V roce 2018, příhodně v roce stoletého výročí založení republiky, byli oceněni Manažeři čtvrtstoletí. Nadcházející jubilejní 30. ročník akcentuje nástup moderních technologií a trendů v managementu a nabízí nové kategorie.
Cílem celorepublikové soutěže, jež se řadí mezi TOP 10 nejuznávanějších soutěží v České republice, je ukázat veřejnosti manažerské příběhy, které pozitivně posouvají naši společnost. Sdílením dobré praxe i inovativních způsobů v managementu mohou být inspirací jak zkušeným manažerům, tak i těm profesně mladším. Jubilejní ročník soutěže přináší vedle ocenění nejúspěšnějších manažerů zároveň i upozornění na to, jak je jejich profese důležitá pro rozvoj regionů
a prosperitu celé země.
Je správné upozornit na výjimečné manažery, kteří něco dokázali a kteří prokázali své osobní kvality vložené do společnosti. Podílíme se takto na vytváření pozitivních vzorů pro budoucí generace,“ charakterizuje přínos soutěže MANAŽER ROKU 2019, místopředsedkyně představenstva EBA a.s. East Bohemian Airport, a.s. a letošní ambasadorka soutěže Hana Šmejkalová, a dodává: „Dobrý manažer by měl mít morálně volní vlastnosti slušného, pracovitého, kreativního a vnitřně silného člověka, který je vzorem pro ostatní.“
Ambasadoři, partneři a hodnotící komise soutěže
Ambasadory 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU jsou Hana Šmejkalová (MANAŽERKA ROKU 2019), profesor Vladimír Mařík, (vedoucí Klubu manažerů roku) a Jan Lát (MANAŽER ROKU 2021).
Partnery soutěže jsou Česká mincovna, Svaz českých
a moravských výrobních družstev, Zemědělský svaz ČR, Svaz měst a obcí ČR, CIIRC ČVÚT, Znovín Znojmo a další.
Záštitu soutěže MANAŽER ROKU pravidelně poskytuje Úřad vlády ČR a vybraná ministerstva.
Vítěze soutěže MANAŽER ROKU hodnotí porota složená z profesionálů – zkušených manažerů, včetně vítězů z předcházejících ročníků. Letos v ní zasednout Jan Lát (BENEŠ a LÁT a.s.), MANAŽER ROKU 2021, Hana Šmejkalová (AERO Vodochody), MANAŽERKA ROKU 2019, Soňa Van Deelenová (generální ředitelka SČMVD), členka hodnotící komise z minulých let, Olga Kupec (Abydos s.r.o.) – MANAŽERKA ROKU 2013 a členka hodnotící komise z minulých let, Jaromír Zajíček (předseda Sdružení tajemníků), člen hodnotící komise z minulých let, Ladislava Fialová (Altromc.cz), kolektivní členka ČMA, René Sion (Dallmayr), kolektivní člen ČMA a Vladimír Staněk (Aramark), kolektivní člen ČMA.
Další informace, včetně nominačních listů či přihlášek do 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, najdete zde. (8.3.2023)