SP ČR podporuje zrychlené přijetí zákona o urychlení výstavby infrastruktury

Poslanci spolu s ministerstvem dopravy představili poslaneckou novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Ta se má stát základem budoucího zákona o liniových stavbách, po němž Svaz průmyslu již dlouho volá. Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto poslaneckou iniciativu podporuje.
Poslanecká novela, která umožňuje zrychlit legislativní proces, má nalézt průřezovou shodu v rámci všech poslaneckých klubů a rychle prosadit úpravy zákona. „Jsme rádi, že si zákonodárci napříč politickým spektrem uvědomují, že pomalý rozvoj klíčové infrastruktury je významnou brzdou české ekonomiky,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Svaz dlouhodobě apeluje na české politické představitele, aby přijali právní řád, který vytvoří podmínky pro zrychlenou výstavbu infrastruktury. „Stav naší infrastruktury je v mnoha případech nelichotivou vizitkou české legislativy, kazí image českého hospodářství a má i dopady například na rozhodování investorů,“ upozorňuje prezident Svazu Jaroslav Hanák.
 „Za poslední 4 roky se v České republice stavělo méně než 9 km nových dálnic ročně. Usilovali jsme o to, aby situaci napravila již novela stavebního zákona, která vstoupila v účinnost na začátku letošního roku. Ta však, i přes dílčí zlepšení, významné pozitivní změny nepřinesla. Proto má předložený poslanecký návrh novely naši podporu,“ vysvětluje prezident Svazu Jaroslav Hanák.
Návrh novely obsahuje řadu slibných právních instrumentů, které by mohly zrychlit výstavbu, jako například předběžnou držbu, vstupy na pozemky či tzv. povinné přeložky.
Navrhovaná novela nyní platí pouze pro stavby dopravní infrastruktury. Svaz průmyslu a dopravy ČR se aktivně účastní souvisejících jednání a žádá zákonodárce, aby důkladně zvážili její rozšíření i pro stavby energetické a elektrokomunikační infrastruktury.
„Hospodářský růst si můžeme udržet pouze, pokud všechny oblasti síťových staveb, v nichž se odehrávají dynamické změny, budeme rozvíjet současně. Tímto by rovněž došlo k oživení českého stavebnictví, které skomírá právě kvůli zdlouhavé infrastrukturní výstavbě a pomalým povolovacím procesům,“ uzavírá prezident Hanák. (7.2.2018)