Spalovna smetí

 

První byla zřízena r. 1879 v Nottinghamu v Anglii.