Specialisté z Řeže školili v Africe

Unikátní trénink nigerijských specialistů ukončen vydáním certifikátu. Společnost ÚJV Řež se tímto podílí již na 17. odvozu vysoceobohaceného jaderného paliva, s cílem snížit riziko jeho možného zneužití pro výrobu jaderných zbraní či teroristické účely. Jde o další krok k bezpečnějšímu kontinentu.
V průběhu jara a léta 2018 se experti ÚJV Řež z divizí Radioaktivní odpady a vyřazování a Integrita a technický inženýring významně zapojili do přípravy nigerijských pracovníků z institutu CERT (Centre for Energy Research & Training) v Zarii na odvoz paliva z výzkumného reaktoru MNSR (Miniature Neutron Source Reactor) z Nigérie do Číny. V tomto období se ve výcvikovém středisku umístěném v Ghaně uskutečnily celkem tři tréninky manipulací s obalovým souborem ŠKODA-MNSR 
v celkové délce tří týdnů.
Po úspěšném zakončení teoretické i praktické části byl jednotlivým účastníkům předán oficiální certifikát. Na základě něho se mohl uskutečnit v první polovině září tzv. Dry-run, jehož se účastnili i zástupci nigérijského dozorového orgánu (obdoba českého SÚJB). Na základě úspěšného průběhu tohoto Dry-runu bude povolen převoz vysoceobohacené MNSR zóny z reaktoru NIRR-1 v institutu CERT z Nigerie do Číny.
„Výcvikové středisko v Akkře slouží pro komplexní nácvik dovedností, potřebných pro plánované odvozy palivové zóny reaktorů z Nigérie, Pákistánu, Íránu a Sýrie, kde se kvůli složité bezpečnostní situaci musí na odvozech paliva podílet hlavně místní, důkladně proškolení, specialisté“, říká vedoucí tréninku Adam Scheinherr, projektový manažer divize Radioaktivní odpady a vyřazování ÚJV Řež.
Vybavení střediska zahrnuje model reaktoru 1:1, obalový soubor OS ŠKODA-MNSR, vybavení pro manipulaci se souborem, zařízení pro heliové zkoušky těsnosti a další komponenty, včetně speciálně vyvinutého překládacího zařízení ruské firmy SOSNY. Výcvikové středisko bylo vybudováno v ghanské Akkře pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii při OSN z prostředků amerického Department of Energy (Ministerstva energetiky USA) v rámci programu M3 - Material Management and Minimization. Program MNSR zahrnuje odvozy vysoceobohaceného paliva z výzkumných reaktorů čínského typu ze všech zemí zpět do Číny za účelem snížení globální hrozby zneužití jaderných materiálů pro výrobu jaderných zbraní či teroristické účely. (19.9.2018)