Specializovaná činnost EMC zkušebny pro AČR i průmyslové firmy

Zkušebna elektromagnetické kompatibility, jež je součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1103 odštěpného závodu VTÚPV Vyškov, reagovala na rozšíření požadavků norem pro oblast pásma bezdrátových služeb jako WLAN, LTE, DECT, GSM, apod. investičním nákupem vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů 500 W pro kmitočtové pásmo 1-3 GHz 
a 350 W pro kmitočtové pásmo 3-6 GHz, včetně vhodné antény Horn typu DRH370.
Tímto vznikl řetězec umožňující pokrýt požadavky na zkoušení odolnosti zařízení vůči elektromagnetickému poli v kmitočtovém pásmu 1-6 GHz podle většiny příslušných norem (např. EN 60601-1-2, EN 50121-3-2, ISO 11452-2  a dalších). Nyní je vyškovská zkušebna EMC schopna generovat elektromagnetické pole o intenzitě 250 až 300 V/m v kmitočtovém pásmu 1,0 až 3,0 GHz nebo elektromagnetické pole o intenzitě 150 až 200 V/m v kmitočtovém pásmu od 3,0 do 6,0 GHz pro uspořádání dle ISO 11452-2.
Expertní pracoviště Vojenského technického ústavu, s. p., se touto profesní aktivitou zařadilo na jedno z čelných míst v dané oblasti. Nejen pro Armádu České republiky, ale i průmyslové firmy a instituce může zabezpečovat více specializovanou činnost.
O VTÚVM
Vojenský technický ústav výzbroje a munice je odštěpným závodem Vojenského technického ústavu. Činnost ústavu zahrnuje aplikovaný výzkum, vývoj a zkušebnictví vojenské výzbroje v rámci své technické působnosti.
Ústav disponuje potřebným know-how a vybavením pro výzkum, vývoj, expertní činnost, kusovou a malosériovou výrobu, zkoušení, servis a opravy, případně ekologickou likvidaci zbraňových, průzkumných a muničních systémů a je tak schopen zákazníkům z řad bezpečnostních a záchranných sborů či soukromých firem nabídnout komplexní řešení zahrnující celé trvání technické životnosti produktu.
Z techniky v minulosti vyvinuté VTÚVM, resp. jeho předchůdci, lze jmenovat např. obrněný transportér BRDM či průzkumné komplety LOS a SNĚŽKA. Některé klíčové projekty, které ústav řeší dnes, zahrnují minomety ANTOS a ANTOS LR ráže 60 mm, modulární zbraňové stanice ZSRD 07/08, vývoj průzkumné nástavby pro KBV Pz, nebo zkoušky nových ručních zbraní zaváděných do výzbroje Armády České republiky. (30.5.2019)