Specifika vytápění průmyslových objektů

Až do 90. let minulého století bylo vytápění průmyslových objektů obvykle řešeno pomocí centrálního vytápění. Tyto doby jsou už ale nenávratně pryč. Podle analýzy, kterou zpracovala italská společnost ApenGroup, je v současnosti, co se vytápění týče, decentralizováno přibližně 94 % českých a 87 % slovenských firem.
Důvody jsou zřejmé. Obrovské komplexní podniky jsou až na výjimky minulostí a pro menší firmy je vlastní řešení vytápění z hlediska fixních nákladů mnohem výhodnější. Pokud k situaci připočítáme ještě dílčí opatření, kterými je dnes možné u hal dosáhnout kvalitního zateplení a minimalizace tepelných ztrát, i nově vznikající technologie, mohou provozovatelé průmyslových objektů dosáhnout řešení, které bude efektivní i úsporné současně.
 
Teplo musí k lidem
Vytápěním průmyslových objektů se na českém trhu dlouhodobě zabývá společnost 4heat. Její pracovníci dokonale znají všechna specifika, která s sebou tato problematika nese. „Je třeba si uvědomit, že nejdůležitějším parametrem je mít distribuci tepla správně nastavenou směrem k osobám, které se v prostorách pohybují. Cílem je vždy dosažení příjemné pocitové teploty, protože ta sama o sobě pomáhá i dosažení optimálního pracovního výkonu a zcela přirozeně respektuje i bezpečnostní a hygienické požadavky. Hlavním problémem vytápění velkých prostor tedy není ani tak to, jak zajistit teplo v hale, ale jak je správně a efektivně distribuovat,“ uvádí technický ředitel 4heatu Michal Škvařil.
Protože dnes už jsou haly obvykle velmi dobře izolované, jsou pro drtivou většinu z nich vhodným řešením kondenzační ohřívače vzduchu propojené s rekuperací. „Tato technika umí velmi levně a spolehlivě ohřívat i větrat vytápěný prostor. Současně oproti například sálavému topení při jejím použití nedochází k výraznému vrstvení vzduchu. Provozovatel haly pak nemusí pořizovat další doplňková zařízení jako jsou destratifikátory, které teplo nuceně vrací od stropu zpět směrem k osobám dole,“ doplňuje ho Jan Novotný z téže společnosti.
 
Začarovaný kruh
Zorientovat se v problematice bez pomoci ale není snadné. Na trhu se pohybuje poměrně velké množství dodavatelů a ani portfolio výrobků, které slibují efektivní vytápění není malé. Zatím však přetrvává trend, kdy mají klienti ať už na straně developerů, stavebních firem anebo přímo provozovatelů hal tendenci sáhnout po co nejlevnějším topidle, které je už na samém počátku technologicky zastaralé. V Česku totiž bohužel prakticky nefunguje dohled nad kvalitou vytápěcí techniky. Mnohé firmy deklarují účinnost svých výrobků neznámými certifikáty ze zkušeben, které nemají v rámci Evropy žádné renomé. Jediné, co potom tyto produkty splňují, je nízká cena. Investor se tak dostává do situace, kdy kvůli špatně nastaveným kritériím hned v počátku zaplatí nekvalitní zařízení. To sice bylo levné na vstupu, ale v reálu se jedná o zařízení poddimenzovaná, která s sebou nesou vyšší provozní náklady, automaticky zvýšenou poruchovost, a tedy i nároky na servis. Bohužel často nevyhovují ani z hlediska produkce NOx plynů, které produkují v nadlimitních koncentracích.
 
Jak z toho ven?
Jedinou obranou je osvěta a pečlivý výběr dodavatelů. Je opravdu zásadní rozdíl, jestli má budoucí dodavatel dostatek zkušeností a je schopen kvalifikovaně posoudit všechna kritéria jako jsou charakter objektu, tepelné ztráty, tepelná dynamika, způsoby větrání, typ prostředí nebo typ výroby. Všechny tyto parametry, a ještě mnohé další je třeba analyzovat a zkombinovat s vhodnou a dostatečně dimenzovanou technologií. Vedle nejlevnějších řešení stojí špičková zařízení třeba jen o 2 000 Kč více, ale přitom umí na provozních a následných servisních nákladech uspořit až 35-40 %. Odborníci ze společnosti 4heat pracují například s tradiční značkou Aermax, která nabízí kvalitní kondenzační techniku, s nadstandardní šířkou modulace výkonu. Je například podstatný rozdíl, jestli jste schopni u topidla modulovat výkon 34-8 kW nebo jen 30–15 kW.
Dobrou zprávou je, že za posledních cca 10-15 let klesla tepelná potřeba nově postavených hal v Česku o přibližně 28–40 %. V kombinaci s dobře zvoleným zařízením pro vytápění tak lze dosáhnout opravdu zajímavých úspor. Opomenout nelze ani nižší ekologickou zátěž, která se stala dalším podstatným parametrem, na který je třeba vzhledem ke zpřísňující se legislativě brát zřetel. (18.4.2019)