Spin-off? Nic neodkládejte a začněte

Padesátka účastníků, hosté z Holandska a Německa a téma spin-off společnosti. Další platforma transferu znalostí, tentokrát s mezinárodní účastí, vzbudila zasloužený zájem. Diskusi uspořádalo Centrum transferu technologií AV ČR.
O zkušenosti se zakládáním, rozjezdem a fungováním spin-off společností a o možnostech spolupráce manažerů s vědci se podělili Lucie Hustolesová, vedoucí programu CzechAccelerator z Czechinvestu, specialista transferu Rolph Segers z TNO Hague a Thorsten Lambertus, ředitel Fraunhofer AHEAD, jednoho z největších evropských programů podporujících technologický transfer, z Fraunhofer Venture.
Co je to spin-off? Právnická osoba založená za účelem převedení výsledků vědecké práce, vytvořených výzkumnou organizací, do komerčně zajímavé podoby. Zjednodušeně lze říci, že spin-off vzniká spojením výsledků výzkumné práce a vstupního kapitálu. Připomeňme, že i jeden z pilířů schválené Inovační strategie ČR 2019–2030 se věnuje podpoře start-up a spin-off společností.
Na otázku, v čem byla tato další diskuse o transferu znalostí přínosná pro naše vědecké prostředí, odpovídá vedoucí CeTTAV Lenka Scholzová: „Vždycky je zajímavé poslechnout si zkušenosti zahraničních kolegů. Jasně můžeme vidět, jak dlouhou a složitou cestu museli sami projít a že nás to čeká také, protože některé vývojové fáze prostě nejde jen tak přeskočit. Škoda jen, že se této diskuze neúčastní také zástupci vedení Akademie věd ČR, aby vše slyšeli na živo a nejen zprostředkovaně od nás.“
V roli moderátora platformy se představil Michal Beluský z CeTTAV. Podle jeho názoru je zjevné, že se akademickým spin-offům daří i v prostředí neuniverzitních výzkumných organizací. Za klíčovou považuji jasnou podporu vedení těchto institucí vyjádřenou ve formě dotačních soutěží, v rámci kterých mohou vědečtí pracovníci získat finanční a časovou dotaci, kterou využijí na přípravu projektu, tedy založení spin-off.
„Z vlastní zkušenosti vím, že příprava založení právnické osoby, komercializačního a business plánu a potřebné smluvní dokumentace, spolu se zajištěním všech souhlasů dozorčí rady ústavu a posléze zřizovatele je pro team původců či zakladatelů spin-off nadlidským úkolem, kterému se nelze věnovat pouze ve volném čase. Na druhou stranu mne těší, že jsou tyto programy podpory na obou zahraničních institucích relativně čerstvé (Fraunhofer AHEAD program vznikl v roce 2019) a tento náskok tedy ještě stále můžeme pohodlně dohnat,“ dodává Michal Beluský.
Program AHEAD vznikl s cílem zvýšit počet start-upů a pomoci urychlit proces jejich vzniku. Podnikatelé, vědci a odborníci zde mají možnost spolupracovat po dobu až 24 měsíců. Svůj podnikatelský nápad rozvíjí za podpory profesionálů, školitelů z různých oborů. Ti pomohou identifikovat kritické body v procesu zakládání společnosti, nabídnou odbornou pomoc v oblastech, jako jsou tým, trh či produkt, ale i kontakty na firemní sféru. Program financuje Fraunhofer Technology Transfer Fund, společný projekt Evropského investičního fondu (EIF) a Fraunhofer-Gesellschaft, a je do něj zapojeno více než 150 společností s rizikovým kapitálem a potenciálních spoluinvestorů.
Diskusi pozorně poslouchal i Jakub Hruška, analytik CeTTAV: „Téma spin-off je trendem, který rezonuje českou i evropskou společností již desítky let a evidentně je stále atraktivní a hledá své úspěšné řešení. Je to příležitost, kterou bychom měli více využít, zejména je-li ve hře ‚konečně‘ jasná a silná podpora státu. Nejvíce ale záleží na samotných výzkumných institucích, jako je Akademie věd ČR, zda tuto příležitost uchopí. Má z čeho čerpat. Vždyť několik úspěšných spin-off firem již založila. A TNO a Fraunhofer ukazují cestu – podpora vedení institucí, alokované interní finanční zdroje, jasná pravidla a právní rámce, spolupráce s investory a především chuť to zkoušet. A to je pro mě to nejdůležitější poselství a přínos této platformy.“
„Nebojte se a začněte,“ apeluje na závěr Rolph Segers. „Nic neodkládejte, když přijdou problémy, řešte je krok za krokem. A pokud to nevyjde, poučte se, jak zvládat neúspěch. Ten je pro nás stále ještě více stigma než zdroj poučení pro další práci.“ (20.12.2019)